J&T Banka v roku 2023 dosiahla čistý zisk na úrovni 218 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o o 81 miliónov. Vlaňajší zisk je zároveň najvyšší v histórii banky.


Bilančná suma banky medziročne stúpla o 29 % na 11,85 miliardy eur. J&T Banke k tomu pomohli vysoké úrokové sadzby, vďaka ktorým mohla zvýšiť sadzby na vkladových produktoch. Objem prijatých vkladov na konci roku predstavoval 8,81 miliardy eur, čo je takmer o tretinu viac ako pred rokom.

Banke najrýchlejšie rástli fondy, ktoré ťahal najmä J&T Arch Investments. Na konci minulého roku objem majetku vo fonde presiahol 2,23 miliardy eur. Stal sa tak najväčším fondom v Česku aj na Slovensku. Celkovo majetok investovaný vo fondoch pod správou J&T Banky stúpol takmer o polovicu. Vďaka tomu banke čisté poplatkové výnosy narástli o 21 % na 93 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: