V prípade kolízie v cestnej premávke rozlišujeme dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Dopravnú nehodu ale musí každý nahlásiť polícii. Upozornila na to poisťovňa ČSOB.


Dopravná nehoda znamená, že pri nej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb, poškodeniu cesty či iných verejnoprospešných zariadení ako sú napríklad zvodidlá, lampy, značky či semafory, prípadne dôjde k úniku nebezpečných látok.

„Účastníci musia takúto dopravnú nehodu nahlásiť polícii a aktívne s ňou spolupracovať na objasnení. Ide o udalosť, ktorá je pre všetkých zúčastnených psychicky náročná. V prvom rade si zachovajte chladnú hlavu – konajte rýchlo, efektívne a rozvážne,“ upozorňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí neživotného poistenia z ČSOB Milan Černák.

Pod škodové udalosti spadajú všetky ostatné kolízie v rámci cestnej premávky. Klienti ich nemusia nahlásiť polícii. Je však potrebné vyplniť tlačivo o nehode a dohodnúť sa tak na zavinení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: