Ľudia, ktorí vlani získali nehnuteľný majetok, alebo sa pri ich nehnuteľnostiach niečo zmenilo, musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do stredy 31. januára tohto roka. Keďže ide o miestnu daň, priznanie sa nepodáva na daňový úrad, ale priamo mestu či obci, v ktorej sa majetok nachádza.

Ľudia v niektorých mestách a obciach ale budú v tomto roku platiť vyššiu daň ako vlani. Viaceré samosprávy totiž zvýšili svoje sadzby. Napríklad v hlavnom meste sa v tomto roku daň zvýši v priemere o 35 percent. V Košiciach sa sadzby dane za byty alebo rodinné domy určené na bývanie zvýšia o 27 percent a pozemky o 30 percent. Sadzby zvýšili napríklad aj Žilina, Trenčín či Prešov.

Majitelia, ktorí už v minulosti podávali daňové priznanie a v ich vlastníctve sa nič nezmenilo, priznanie nepodávajú.