Súčasné požiare na Rodose či Korfu spôsobujú veľké problémy nielen domácim ľuďom ale aj dovolenkárom. Tí, ktorí ešte neodcestovali, teraz váhajú, či majú do destinácií, v ktorých sa aktuálne vyskytujú požiare, vôbec odcestovať.


„Musíte rozlíšiť dve základné situácie. Ak ide o oblasť, ktorá je požiarmi priamo zasiahnutá, potom ide o mimoriadnu a neodvrátiteľnú okolnosť, ktorá významne ovplyvní poskytovanie zájazdu. Pokiaľ z tohto dôvodu nezruší zájazd samotná cestovná kancelária, potom máte právo od zmluvy na zájazd odstúpiť a organizátor je povinný vám vrátiť všetky uhradené prostriedky,“ tvrdí riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.

Iná je situácia v prípade, ak má dovolenkár odísť do oblasti, ktorá nie je priamo zasiahnutá. V takom prípade nemôže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia penále, pretože mimoriadna okolnosť musí nastať priamo v mieste určenia cesty alebo v jeho bezprostrednom okolí.

Kto sa napriek tomu rozhodne neodísť na zájazd, tomu môže cestovná kancelária naúčtovať sankčné poplatky podľa dohody v zmluve o zájazde. Zistiť, či ide o priamo zasiahnutú oblasť, možno podľa dTestu na stránkach ministerstva zahraničných vecí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: