Ministerstvo dopravy upozorňuje ubytovateľov, že v prípadoch, ak zistí pri kontrole žiadostí o príspevok za ubytovanie ukrajinských odídencov duplicitné poskytnutie príspevku, bude okrem iných dokumentov vyžadovať aj čestné vyhlásenie ubytovaných. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Množia sa totiž prípady, kedy rôzni ubytovatelia žiadajú príspevok za ubytovanie rovnakého odídenca v rovnakom čase.


Ubytovatelia môžu žiadať o príspevok len za reálne využité prenocovanie. V prípade, že ministerstvo zistí konflikt s inou žiadosťou, kontaktuje poskytovateľa ubytovania, aby preukázal, že poskytol ubytovanie. Okrem záznamu ubytovaných hotelových hostí musí ubytovateľ preukázať, že ohlásil pobyt cudzinca do 5 dní od jeho ubytovania a doložiť čestné vyhlásenie samotných odídencov, že deklarované poskytnuté ubytovanie skutočne využili.

V prípade zistenia konfliktu s iným ubytovateľom a nepreukázania, že je ubytovateľ oprávnený príspevok získať, príspevku sa bude krátiť. Zároveň sa odstúpi takáto žiadosť na ministerstvo vnútra so žiadosťou o preverenie možného porušenia právnych predpisov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: