Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky, nárok tiež splní väčšia skupina osôb. Upozornilo na to ministerstvo práce. Parlamentom schválená vládna novela zákona o sociálnom poistení upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia.


Úprava umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity. S tým súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Podľa predpokladov Sociálnej poisťovne sa zmeny dotknú približne 5 300 súčasných poberateľov, takzvaných čiastočných invalidných dôchodkov. V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných čiastočných invalidných dôchodcov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela predpokladá nárast o 476 nových poberateľov čiastočného invalidného dôchodku ročne s odhadovanou mesačnou výškou dôchodku zhruba 240 eur. A zároveň o 1 436 poberateľov plného invalidného dôchodku, pri ktorých sa priemerná mesačná suma dôchodku zvýši o 247 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: