Od júla bude opatrovateľ v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby poberať 569 eur mesačne. Dosiahne tak úroveň čistej minimálnej mzdy v krajine. Vyplýva to z návrh nariadenia, ktorý v stredu 21. júna schválila vláda.


Po novom bude môcť opatrovateľ na dôchodku poberať 426,75 eura mesačne pri jednej opatrovanej osobe a 567,60 eura pri dvoch a viacerých osobách. Ide tak presne o 75 percent príspevku, ktorý môžu poberať ľudia v produktívnom veku.

Nariadením vlády sa súčasne zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo súčasných 5,20 eura na sumu 5,52 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku pre osobných asistentov.