Závažnosť požiarnych incidentov spojených s elektrickými zariadeniami, ako sú elektrické autá, kolobežky a skútre, narastá. Poisťovne tak v prípade zelenej energie a jej vplyvu na poistenie čelia novým výzvam, zhodli sa účastníci v panelovej diskusie konferencie poisťovne Colonnade.


Rizikoví inžinieri poisťovne Colonnade na konferencii upozornili, že v kombinácii s umiestnením elektrokolobežiek či elektromobilov v budovách alebo garážach, kde je sťažený prístup k likvidácii požiaru, dochádza k neúmernému zvýšeniu rizika, najmä čo sa týka výšky škôd spôsobených požiarom.

Odborníci sa na konferencii venovali aj kybernetickým rizikám. Povedomie o oblasti poistenia kybernetických rizík sa podľa nich stále zvyšuje. S narastajúcim počtom kybernetických hrozieb a útokov, ktoré ohrozujú jednotlivcov je nutné ponúkať nové riešenia v oblasti ochrany pred ich následkami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: