Mimoriadny jednorazový príspevok pre dôchodcov vo výške 300 eur sa začne vyplácať od 1. decembra tohto roka, penzisti ho dostanú najneskôr do 20. decembra. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Poberatelia všetkých dôchodkových dávok ho dostanú vo svojom štandardnom výplatnom termíne. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.


V osobitnom režime bude vyplatený mimoriadny príspevok tým poberateľom, ktorí majú výplatný termín 22. alebo 24. deň v mesiaci. Týmto dôchodcom zašle Sociálna poisťovňa 300 eur na účet alebo poštovým poukazom na výplatu tak, aby ho mali k dispozícii najneskôr v stredu 20. decembra. Dovtedy dostanú príspevok aj dôchodcovia, ktorým poisťovňa už priznala dôchodok, ale ešte nemajú zabezpečenú pravidelnú mesačnú výplatu dôchodku.

Poberateľom, ktorým poisťovňa poukazuje dôchodok do cudziny, ktorá je štátom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskou konfederáciou, mimoriadny príspevok vyplatí v decembri osobitne. Nebude to naraz s dôchodkom za december. Aj v tomto prípade doručí poisťovňa mimoriadny príspevok najneskôr 20. decembra.

Mimoriadny príspevok sa vyplatí dôchodcom, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roka. Prebehne to automaticky a bez podania žiadosti. Týka sa to približne 1,46 milióna poberateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: