Štát bude pred koncom roka vyplácať jednorazový príspevok pre dôchodcov na úrovni 300 eur. Oznámili to minister práce Erik Tomáš a predseda parlamentu Peter Pellegrini (obaja zo strany Hlas-SD). Ide o prilepšenie k trinástemu dôchodku, ktorý podľa ministra práce nebolo možné v tomto roku vyplatiť na úrovni priemernej penzie. V takej výške sa budú vyplácať až počas budúcoročného decembra. Vláda našla zhodu a dodatočné zdroje, ktoré budú na príspevok ešte tento rok použité.

Na príspevok štát vyčlení celkovo 440 miliónov eur. „Pred koncom roka sú ešte nejaké voľné zdroje v štátnej kase. Bolo to vhodné riešenie, pretože v euroźone je Slovensko na tom najhoršie v rámci inflácie a dôchodcovia musia mať primerané zabezpečenie v starobe. Navyše patria medzi najohrozenejšie skupiny,“ komentoval poskytnuté zdroje zo štátnej kasy v čase rekordného zadĺženia štátu minister práce E. Tomáš. Príspevok pre dôchodcov mal byť pôvodne na úrovni 150 eur.

Dôchodcovia by mali peniaze navyše dostávať v decembri tohto roka. Vzhľadom na to, že Sociálna poisťovňa potrebuje na vyplatenie istý čas, návrh zákona musí prejsť rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh najprv musí prerokovať parlamentný výbor pre sociálne veci. Potom musí príspevok pre dôchodcov ešte schváliť parlament. V ňom má vládna koalícia väčšinu hlasov. Keďže sa na príspevku vláda zhodla, zrejme bude schválený aj v parlamente.

Príspevok pre dôchodcov a trinásta penzia


Nárok na príspevok pre dôchodcov budú mať ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny a štátny dôchodok. Títo penzisti pritom už v novembri dostávajú trinásty dôchodok v minimálnej výške 50 eur a najviac si prilepšia o 300 eur. Spolu s jednorazovým príspevkom tak dôchodcovia pred sviatkami dokopy dostanú najmenej 350 eura a maximálne 600 eur. Platí , že čím nižší dôchodok penzista poberá, tých vyššie bude vianočné prilepšenie.

Trinásty dôchodok sa počíta cez stanovený matematický vzorec. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima. Suma, ktorú penzista týmto výpočtom dostane sa následne vynásobí koeficientom 0,36. Výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Trinásty dôchodok musí byť vždy minimálne na úrovni 50 eur.

príspevok pre dôchodcov
Štát bude pred koncom roka vyplácať jednorazový príspevok pre dôchodcov (foto: MPSVaR)

Trinásty dôchodok 300 eur v tomto roku dostávajú dôchodcovia, ktorí mesačne poberajú dôchodok 268,88 eura alebo menej. Sumu 50 eur dostávajú tí penzisti, ktorých dôchodok dosahuje 963,40 eura a viac. Penzistom prichádza 13. dôchodok v novembri spolu s ich riadnym dôchodkom. Aj príspevok pre dôchodcov by sa mal vyplácať spolu s penziou, ale až počas decembra tohto roka. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci.

Koľko peňazí dostanú penzisti pred Vianocami

Výška dôchodkuVýška 13. dôchodku 2023Príspevok pre dôchodcovPríspevok + 13. dôchodok
268,88 € alebo menej300 €300 €600 €
300 €288,80 €300 €588,80 €
350 €270,80 €300 €570,80 €
400 €252,80 €300 €552,80 €
450 €234,80 €300 €534,80 €
500 €216,80 €300 €516,80 €
550 €198,80 €300 €498,80 €
600 €180,80 €300 €480,80 €
650 €162,80 €300 €462,80 €
700 €144,80 €300 €444,80 €
750 €126,80 €300 €426,80 €
800 €108,80 €300 €408,80 €
850 €90,80 €300 €390,80 €
900 €72,80 €300 €372,80 €
950 €54,80 €300 €354,80 €
963,40 € alebo viac50 €300 €350 €
Výpočet: Finsider (13. dôchodok 2023)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: