Dopravné spoločnosti, ktoré sú usadé na Slovensku, budú môcť disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie bez potreby ich evidencie na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý je v pripomienkovom konaní.

Ide o transpozíciu eurosmernice z roku 2022. Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: