Tisícky rodičov dostanú v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa za predminulý rok. Informovala o tom Finančná správa SR. V prípade nezrovnalostí majú do konca februára čas na podanie daňového priznania a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmov.

Listy sú rozdelené do dvoch typov. Prvý je pre tých, ktorým bonus vyplatil zamestnávateľ a podali daňové priznanie, pričom sumu bonusu vyplatenú zamestnávateľom v daňovom priznaní neuviedli. Druhý typ listu je určený pre tých, ktorí si daňový bonus na to isté dieťa za to isté obdobie uplatnili na dve osoby. List bude poslaný len jednému z dvojice. Na uplatnenie bonusu má nárok len jeden z rodičov.

Finančná správa analýzou podaných daňových priznaní a ročných hlásení podaných zamestnávateľmi odhalila neoprávnené uplatňovanie daňových bonusov na vyživované deti. Jedná sa o 5 900 daňovníkov a odhadovaná suma nesprávne uplatneného daňového bonusu je v hodnote 3,3 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: