Priemerná mesačná mzda sa za minulý rok medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Najviac vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 percenta (dosiahla 706 eur) a v ubytovaní o 13,8 percenta (1 082 eur).


Dvojciferným tempom sa zvýšila mzda ešte v stavebníctve na hodnotu 1 025 eur, maloobchode na 1 086 eur, vo vybraných trhových službách na 1 395 eur, vo veľkoobchode na 1 466 eur a v priemysle na 1511 eur. Najpomalšie rástli platy v informáciách a komunikácii, tempo ich medziročného rastu bolo 7,2 percenta a úroveň priemerného zárobku dosiahla 2 449 eur.

Reálna mzda, tedá zárobok očistený o rast inflácie, vzrástla od 0,6 percenta vo veľkoobchode do 3,5 percenta v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálne nižšie mzdy do troch percent boli evidované v sektore informácii a komunikácie, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a v priemysle.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: