Firmy v posledných týždňoch zintenzívnili internú komunikáciu o možnostiach pomoci utečencom či zabezpečenie transportu rodín ukrajinských zamestnancov a zamestnankýň. Ukazujú to výsledky prieskumu portálu Profesia.sk a iniciatívy Open HR Forum.


Z výsledkov vyplýva, že 61 percent zamestnávateľov pre svojich pracovníkov a pracovníčky zintenzívnili komunikáciu o pomoci Ukrajine. Druhá najčastejšia odpoveď, vybralo si ju 42 percent respondentov, bola, že firmy začali zintenzívňovať komunikáciu o duševnom zdraví.

Výsledky tiež ukázali, že väčšina zamestnávateľov poskytovala nejakú formu pomoci. Až 74 percent firiem riešilo pomoc pri transporte rodín svojich zamestnancov do bezpečia. Výsledky tiež odhalili, že 66 percent spoločností poskytlo ľuďom z Ukrajiny profesionálne psychologické poradenstvo.

Spomedzi 306 firiem z prieskumu má viac ako polovica skúsenosti so zamestnávaním ukrajinskej pracovnej sily.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: