Zamestnanec, ktorý mal vlani zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Upozornila na to Finančná správa SR. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu do 2. apríla.

Zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky dvoch percent alebo troch percent zaplatenej dane. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie potvrdenia je stanovený na 15. apríl.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: