Zamestnanci, ktorí ešte vlani požiadali o prestup do inej zdravotnej poisťovne a ich žiadosť bola akceptovaná, musia zmenu nahlásiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára tohto roka. Ak pracujú vo viacerých firmách, musia zmenu nahlásiť v každej z nich. Každý zamestnanec, ktorý si túto povinnosť nesplní, môže dostať pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo výške 331 eur.


O zmenu poisťovne sa žiada vždy najneskôr do konca septembra daného roka. Prestup potom nastane na začiatku januára nasledujúceho roka. ÚDZS vlani evidoval 173 531 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 146 401 prihlášok a neakceptovaných bolo 27 130. Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie, ktoré mohli poistenci urobiť až do konca októbra.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: