Zvyšovanie daní z ubytovania, ku ktorému v uplynulých mesiacoch pristúpilo viacero samospráv, môže negatívne ovplyvniť aktuálnu letnú turistickú sezónu na Slovensku. Upozorňujú na to zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a samosprávy žiadajú o aktívnu a čo najskoršiu diskusiu s ubytovateľmi v jednotlivých regiónoch. V opačnom prípade podľa nich môže dôjsť k zásadným negatívnym dopadom na podniky aj samotné samosprávy.


„Rešpektujeme právo samospráv stanovovať pravidlá pre výber dane, avšak máme za to, že získané zdroje by nemali len sanovať výpadky v rozpočtoch, no časť z nich by mali mestá a obce investovať späť do cestovného ruchu a do skvalitňovania služieb pre turistov v jednotlivých regiónoch. Ubytovatelia, teda hotely, penzióny či iný registrovaní poskytovatelia ubytovacích služieb, výber tejto dane zabezpečujú bezodplatne, a to aj napriek preukázateľným nákladom, ktoré sú s jej výberom spojené,“ zdôrazňuje prezident AHRS Marek Harbuľák.

Problémom podľa hotelierov nie je len bezodplatnosť výberu a sprocesovania dane zo strany ubytovacích zariadení smerom k samosprávam, ale najmä absentujúca komunikácia pri stanovovaní podmienok, výšky samotnej dane, ako aj načasovania zmien týkajúcich sa zvyšovania daní. Príkladom tejto situácie je podľa hotelierov aktuálne skokové zvyšovanie dane z ubytovania v Bratislave. To vstúpilo do platnosti začiatkom júla.

„Už v krátkom čase môže dôjsť k odlivu turistov do iných destinácií. Týka sa to predovšetkým organizátorov a účastníkov rôznych podujatí, školení či konferencií. Zvýšenie daní sa totiž dotkne aj už zazmluvnených podujatí, pri ktorých často nie je možné konečnú cenu upravovať, na čo doplatia samotní hotelieri. V konečnom dôsledku tak môže dôsjsť k poklesu návštevnosti a horšiemu imidžu Bratislavy v očiach niektorých skupín turistov,“ vysvetľuje M. Harbuľák.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: