Jediným vlastníkom skupiny Fingo bude znovu Lukáš Novák. Ten vyplatil poľskú spoločnosť Enterprise Investors (EI), ktorá do Finga vstúpila pred dvomi rokmi, keď kúpila 40,6 percentný podiel.

Pri vstupe poľského fondu do Finga spoločnosti zverejnili, že hodnota transakcie dosahuje 19,1 milióna eur. V tejto sume mala byť zahrnutá jednak kúpna cena, ktorú mal Enterprise Investors zaplatiť za podiel vo Fingu, ako aj investícia do ďalšieho rozvoja firmy. Koľko teraz L. Novák zaplatil za spätné odkúpenie podielu, firma neuviedla.

Fingo tvrdilo, že vďaka tejto investícii chce uskutočniť veľké plány na Slovensku i v Česku. „Vďaka ich investícii môžeme nielen začať budovať významného hráča na českom trhu, ale aj ďalej rozvíjať a znásobiť rast najväčšieho digitálneho makléra na Slovensku. S podporou silného partnera budeme pokračovať v našej ceste digitalizácie finančného sprostredkovania k vybudovaniu makléra budúcnosti. Rozsiahle skúsenosti EI, a to nielen vo finančnom sektore, budú pre Fingo určite cenným prínosom,“ tvrdil vtedy zakladateľ Finga L. Novák.

Fingo rástlo pomalšie

Vstup EI do Finga bol oznámený v októbri 2021. V nasledujúcom roku firma rástla. Počet agentov spoločnosti Fingo.sk v roku 2022 stúpol z 992 na 1 112. Tržby firmy vzrástli o 16 percent z 18,2 na 21,2 milióna eur. Fingo.sk sa tak stalo piatou najväčšou spoločnosťou na Slovensku podľa výšky tržieb. Tento rast však zaostával za rastom v predchádzajúcich rokoch. V roku 2021 tržby Fingo.sk stúpli o 42 percent, rok predtým rástli o 37 percent. V Česku bolo Fingo vlani najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou.

L. Novák hodnotí investíciu spoločnosti EI pozitívne. „Vďaka investičnej podpore sme dokázali intenzívnejšie modernizovať a inovovať služby pre maklérov a úspešne sa etablovať aj na českom trhu. V súčasnosti máme na Slovensku a v Česku spolu takmer 1 700 finančných agentov a ďalších viac ako 100 realitných maklérov, ktorí sa už od leta stihli zapojiť do realitnej platformy reCloud,“ tvrdí.

Plány do budúcnosti však podľa L. Nováka presahujú rámec finančného sektora, „preto sme sa rozhodli vo vízii postavenej na komplexnosti a inovatívnom prístupe pokračovať podľa našich vlastných predstáv.“ Po ukončení akvizície chce rozvíjať Fingo ako najrýchlejšie rastúceho hráča v Českej republike a adepta na lídra na trhu na Slovensku. L. Novák chce na odkúpenie podielu použiť vlastné zdroje v kombinácii s bankovým financovaní. Dokončenie transakcie musí schváliť Protimonopolný úrad SR.

„Sme radi, že sme mohli prispieť k rozvoju spoločnosti Fingo. Naše rozhodnutie predať náš podiel zakladateľovi spoločnosti vychádza zo zmenenej dynamiky trhu, ktorá ovplyvnila plány spoločnosti na expanziu v blízkej budúcnosti,“ povedal managing partner spoločnosti Enterprise Investors Dariusz Prończuk.

Viceprezident spoločnosti Enterprise Investors Martin Chocholáček, ktorý je zodpovedný za aktivity spoločnosti na Slovensku, priznal, že pôvodné ciele firmy, neboli naplnené. Firma podľa neho očakávala zhodnotenie investície o štyri až šesť rokov. Odchádza už po dvoch rokoch, pretože pre rastúce úrokové sadzby, ktoré sprevádza prudký pokles hypotekárneho trhu, dospela k záveru, že jej pôvodný cieľ možno naplniť až v dlhšom investičnom horizonte,

Konkurencia z vlastných radov

Aby sa Fingo.sk stalo najväčším samostatným finančným agentom na Slovensku, ako avizuje L. Novák, potrebovalo by zvýšiť svoje tržby viac ako dvojnásobne. Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, ktorá bola vlani najväčšou sprostredkovateľskou firmou na Slovensku, mala tržby presahujúce 50 miliónov eur.

Dosiahnuť takýto obrat môže byť v súčasnej trhovej situácii bez akvizície inej siete alebo bez spojenia s inou spoločnosťou problém. Kým v predchádzajúcich rokoch Fingu pribúdali zazmluvnení agenti, v tomto roku ich počet stagnuje. Podľa údajov Národnej banky Slovenska, má Fingo.sk aktuálne 1 104 podriadených finančných agentov, čo je o osem menej, ako na začiatku roku. Problém môže byť nielen s rastom, ale s udržaním minuloročných tržieb. Všetci sprostredkovatelia totiž zápasia s prepadom hypoték, ktoré v mnohých spoločnostiach tvorili hlavný zdroj príjmu.

Zhatať plány na ďalší rast môžu Fingu odchody významným ľudí. Koncom októbra firmu opustil obchodný riaditeľ Marek Gemainer, ktorý patril do trojčlenného manažmentu firmy. Od 7. novembra sa stal konateľom spoločnosti Fincloud, v ktorej je konateľkou aj Dominika Horkovič, ktorá v minulosti pôsobila ako riaditeľka Fingo Premium centier. Spoločnosť FinCloud má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. To znamená, že niektorí ľudia, ktorí boli vo vedení Finga, zakladajú vlastnú sprostredkovateľskú spoločnosť. V takýchto prípadoch sa často deje to, že sa so sebou snažia zobrať ľudí, s ktorými predtým spolupracovali.

Aj D. Horkovič to pred dvomi týždňami naznačila vo svojom statuse na sociálnej sieti LinkedIn, v ktorom oznámila, že sa stala šéfkou spoločnosti Fincloud. „Ľudia prichádzajú a odchádzajú z našich životov, a je len na nás čo si od nich vezmeme. Teším sa, že tí spravní ľudia v ňom ostávajú a tvoríme spolu lepšie, ľudské, podnikateľské prostredie,“ uviedla.

Zatiaľ má Fincloud len sedem podriadených finančných agentov, všetci uzatvorili zmluvu v posledných dvoch mesiacoch. Pri niektorých z nich je možné nájsť prepojenie na Fingo, s ktorým v minulosti spolupracovali.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: