Stravné a cestovné náhrady sa budú opäť zvyšovať. S rastom sumy stravného zároveň stúpne aj minimálna hodnota gastrolístkov. Vyplýva to z predbežnej informácie o návrhoch opatrení zvýšenia súm stravného a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel, ktoré zverejnilo ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka. Stravné a cestovné sa pritom zvyšovalo naposledy začiatkom mája.

Ministerstvo vtedy pri zvyšovaní vychádzalo z takzvaného mesačného kumulovaného indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v slovenských reštauráciách za vlaňajší december. Ten dosiahol hodnotu 117,50 percenta. Oproti februáru 2019, kedy sa stravné a cestovné naposledy zvyšovali, to predstavuje zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu. V apríli ale index cien oproti vlaňajšiemu decembru opäť rástol.

„V apríli mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní dosiahol hodnotu 105,7 percenta, čo predstavuje zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu oproti mesiacu, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného. Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona,“ píše ministerstvo v návrhu.

Cieľom ďalšieho zvýšenia je najmä zmierniť dopady rastúcej inflácie, ktorá v apríli dosiahla 11,8 percenta. Podľa Štatistického úradu SR je to najviac za posledných 22 rokov. Medziročne vzrástli ceny vo všetkých sledovaných odboroch. Napríklad len potraviny boli medziročne drahšie až o 14,3 percenta.

Účinnosť oboch opatrení bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal zverejnením predbežnej informácie s termínom pripomienkovania do 8. júna tohto roka.

Ako chce ministerstvo zvýšiť stravné a cestovné

Sumy stravného by sa mali zvýšiť pri všetkých hodinových úrovniach pracovnej cesty. Konkrétne pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, sa zvýši suma zo súčasných šesť eur na 6,40 eura, pri služobke nad 12 do 18 hodín zo sumy deväť eur na 9,60 eura a pri pracovnej ceste nad 18 hodín z výšky 13,70 eura na sumu 14,50 eura.

Keďže minimálna hodnota gastrolístka tvorí 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška stravného lístka by mala stúpnuť zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura. Zákonník práce ale určuje len minimálnu hodnotu, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej sume.

Čas/stravný lístokSuma od 1. mája 2022Suma podľa návrhu
5 až 12 hodín6 €6,40 €
12 až 18 hodín9 €9,60 €
nad 18 hodín13,70 €14,50 €
Minimálna hodnota gastrolístka4,50 €4,80 €
Maximálny príspevok na stravovanie3,30 €3,52 €
Zdroj: Slov-lex.sk (stravné a cestovné)

Zmeny sa týkajú aj zamestnancov, ktorí si namiesto stravného lístka vybrali príspevok na stravovanie. Ten musí byť vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za 5 až 12 hodín trvania pracovnej ceste. Maximálny príspevok na stravovanie by tak mal stúpnuť zo súčasných 3,30 eura na 3,52 eura.

Dôležité je to aj pre živnostníkov, ktorí si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň sumu na úrovni 55 percent z hodnoty 5 až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty. Ich stravné tak stúpne zo súčasných 3,30 eura na 3,52 eura. Od začiatku tohto roka už na preukázanie stravného nepotrebujú doklad za nákup jedla z e-kasy alebo faktúru.

V máji sa zmenili aj sumy základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Podľa súčasného návrhu sa počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eur za kilometer na 0,063 eur a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eur na 0,227 eur za prejdený kilometer.

Stravné a cestovné
Stravné a cestovné náhrady sa budú opäť zvyšovať. (Ilustračné foto: Freepik)

Jedlo v zahraničí aj krátenie stravného

Stravné a cestovné sa týka takmer všetkých zamestnancov. Každý z nich má totiž nárok na preplatenie jedla počas služobnej cesty. Slovenská legislatíva pritom upravuje, aká je výška náhrady podľa jej trvania. Rovnako sa zákon zaoberá aj zahraničnými služobkami, pri ktorých o výške stravného rozhoduje cieľová destinácia a počet strávených hodín.

Samotná výška stravného je rozdelená na 5 až 12 hodín, pokračuje nad 12 až do 18 hodín a končí nad 18 hodín trvania pracovnej cesty. Stravné sa počíta za každý deň samostatne. Firma ešte môže sumy stravného krátiť, ak je na služobnej ceste strava zadarmo. Za raňajky je to 25 percent, za obed 40 a za večeru 35 percent zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín.

V praxi sa to bude po novom počíta tak, že napríklad za raňajky sa suma, o ktorú sa bude krátiť stravné vypočíta ako 25 percent zo sumy 14,50 eura. V praxi by sa teda zo stravného kvôli bezplatným raňajkám strhla suma 3,63 eura. Príležitostné občerstvenie ako káva či bageta napríklad zo strany hotela sa ako bezplatná strava nepočíta. Musí ísť o plnohodnotnú stravu.

Návrh ministerstva práce v praxi ale nezmení výšku stravného na služobnej ceste v zahraničí. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby, ktorá je takmer pri každej krajine odlišná. Platí, že sadzba sa mení podľa trvania služobky. Pri trvaní do 6 hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad 6 až 12 hodín je stravné 50 percent a nad 12 hodín je v celkovej výške základnej sadzby stravného podľa krajiny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: