Od júla tohto roka by nám z peňaženiek mali postupne ubúdať najmenšie mince. Dôvodom je novela zákona o cenách, ktorou sa na Slovensku pri platbách v hotovosti zavedie zaokrúhľovanie centov vo výslednej cene. Zaokrúhľovať sa pritom bude matematicky, a to na najbližších päť eurocentov. Cieľom je zredukovať obeh jednocentových a dvojcentových euromincí na Slovensku.


Mária Sameková zo Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) pripomína, že zaokrúhľovať sa nebudú ceny jednotlivých položiek v obchodoch či službách, ale až konečná suma za celý nákup. Okrem toho platí, že zaokrúhľovanie centov sa bude týkať len hotovostných platieb. Pri platbe inou metódou sa cena zaokrúhľovať nebude. Jedno- a dvojcentovky zároveň zostávajú zákonným platidlom.

Zaokrúhľovanie centov v praxi

Výsledná cena za nákup sa bude zaokrúhľovať na päť eurocentov. Inak povedané, ak je nezaokrúhlená cena nižšia ako polovica hodnoty päť eurocentov, cena sa zaokrúhľuje nadol. A naopak, ak je nezaokrúhlená ceny rovná alebo vyššia ako polovica hodnoty päť eurocentov, zaokrúhľuje sa nahor. Najmenšie nákupy v hotovosti do piatich eurocentov sa zaokrúhľujú na päť eurocentov.

Ako sa budú zaokrúhľovať najmenšie nákupy:

Výsledná cena nákupuCena po zaokrúhlení
1 až 4 eurocentynahor na 5 eurocentov
5 eurocentovzostane 5 eurocentov
6 až 7 eurocentovnadol na 5 eurocentov
8 až 9 eurocentovnahor na 10 eurocentov
10 eurocentovzostane 10 eurocentov
11 až 12 eurocentovnadol na 10 eurocentov
13 až 14 eurocentovnahor na 15 eurocentov
Zdroj: SAMO (zaokrúhľovanie centov)

Koľko zaplatíte za nákup

Príklad ceny nákupuPríklad ceny po zaokrúhlení
12,42 €12,40 €
12,43 €12,45 €
12,45 €12,45 €
12,47 €12,45 €
12,48 €12,50 €
Zdroj: NBS (zaokrúhľovanie centov)

V praxi to teda bude vyzerať tak, že ak cena za nákup bude napríklad 5,67 eura, po zaokrúhlení zákazník zaplatí 5,65 eura. Avšak pri sume nákupu nižšej ako je päť eurocentov sa cena zaokrúhli na päť eurocentov. Napríklad pri cene 5,62 eura sa zaokrúhli na 5,65 eura. „Toto zaokrúhľovanie je založené na podobnom princípe ako pri zrušení mincí s hodnotou desať a 20 halierov,“ vraví M. Sameková.

Zároveň platí, že ak bude niekto za nákup platiť kombináciou hotovosti a napríklad stravných lístkov alebo kartou, zaokrúhľovať sa bude len cena platená v hotovosti. Zvyšok ceny zaplatený iným spôsobom sa zaokrúhľovať nebude. Ľudia tiež naďalej budú môcť platiť aj jedno- a dvojcentovými mincami. Obchodníci ich musia prijímať a budú ich môcť aj vydávať pri platbách v hotovosti.

Zaokrúhľovanie centov
Zaokrúhľovanie centov začne fungovať od 1. júla 2022. (Ilustračné foto: Freepik)

Pripravené sú aj obchody či pošta

Na novinku pri platbách sú už pripravené obchody či pošta. Slovenská pošta zároveň upozorňuje, že výnimku pri zaokrúhľovaní budú tvoriť výplaty sociálnych a dôchodkových dávok, sumy zaslané poštovými poukazmi a e-poukazmi na výplatu a služby poskytované bankami. Na pošte ide o operácie, ktoré sú na jej pobočkách vykonávané pre Poštovú banku. Pri zásielkach na dobierku sa bude cena zaokrúhľovať iba pri jej platbe v hotovosti.

Na zaokrúhľovanie centov sú už podľa predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martina Krajčoviča pripravení aj obchodníci. „Zaokrúhľovanie je finančne neutrálne, spotrebitelia sa nemusia obávať znevýhodnenia pri platbe v hotovosti. Zároveň nemusia mať obavy z nesprávneho výpočtu zaokrúhlenej sumy,“ dodal M. Krajčovič.

Podľa jeho slov bude správnosť zaokrúhlenia zabezpečovať softvér pokladní a preškolení boli aj zamestnanci obchodov, ktorí vysvetlia kupujúcim aj prípadné pochybnosti o správnosti zaokrúhlenej výslednej ceny nákupu. Obchodníci očakávajú, že najmä v prvých dňoch platnosti zaokrúhľovania hotovostných platieb môže prísť k zvýšeniu týchto dopytov pri pokladniach.

Aké budú výhody nevýhody

Zaokrúhľovanie centov má obmedziť používanie jedno- a dvojcentových mincí, ktoré sú medzi spotrebiteľmi aj obchodníkmi nepopulárne. „Podnikateľom, ale aj širokej verejnosti sa znížia náklady za poplatky bánk za vklady a spracovanie týchto mincí či náklady za ich prepravu. Zároveň sa zjednoduší tiež vydávanie mincí pri hotovostných platbách,“ vysvetľuje M. Sameková.

Novela má podľa odborníkov a obchodníkov taktiež pozitívny efekt na životné prostredie, pretože sa výrazne zníži používanie obalového materiálu na tieto mince či počet ich prepráv medzi jednotlivými miestami. Takýto systém už funguje vo viacerých európskych štátoch platiacich eurom. Ide napríklad o Holandsko, Írsko, Fínsko a ďalšie krajiny.

Jednorazové negatívum tejto zmeny však podľa M. Samekovej spočíva v tom, že obchodníkom vzniknú náklady v súvislosti s úpravou softwaru on-line registračných pokladníc. Tie môžu dosiahnuť až 60 eur na jednu kasu. „Pokladničné systémy obchodníkov združených v SAMO budú k stanovenému dátumu 1. júla plne pripravené na zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti,“ dodal M. Krajčovič.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: