Ako založiť poisťovňu takpovediac na zelenej lúke? Človek k tomu bude potrebovať predovšetkým trpezlivosť, odvahu, skúsenosti, podnikateľský plán a miliónový kapitál. Ani takto vyskladaný štartovací balík nikomu nezaručí, že sa dočká prvej predanej poistky. Poisťovacie domy sú totiž prísne regulované a kontrolované. Na Slovensku to zabezpečuje Národná banka Slovenska (NBS).

Svoje o zakladaní nového poisťovacieho domu vie aj spoluzakladateľ poisťovne Premium Mojmír Vedej. Pred šiestimi rokmi si proces budovania od nuly vyskúšal na vlastnej koži. Jej základy položil spolu s ďalšími tromi obchodnými partnermi v Spojenom kráľovstve. Vybudovať poisťovňu na Slovensku je podľa neho o niečo zložitejšie.

Ako hovorí, zásadné je hlavne to, aké má regulátor v krajine s procesom udeľovania licencie skúsenosti a či je flexibilný. „Keď sme sa rozhodli založiť poisťovňu, prvá cesta viedla do NBS. Tam ale nevedeli povedať, aké presne podmienky na to treba splniť a kedy môžeme dostať licenciu,“ vysvetľuje spoluzakladateľ poisťovne Premium na webinári, ktorý organizovala Zlatá minca.

Hovorí, že keď do podnikania idete vložiť niekoľko miliónov eur, musíte vedieť, ako a kedy sa asi k licencii dopracujete. „Založiť si poisťovňu v zahraničí je jednoduchšie. Proces je transparentný, ale aj veľmi prísny. Regulátor sa nebojí vašu žiadosť zamietnuť, ak niečo nesedí,“ pokračuje.

Inú skúsenosť má Jana Gruntová, generálna riaditeľka Partners poisťovne, ktorá na Slovensku vznikla v polovici roka 2021. Proces udelenia licencie je podľa nej časovo náročný, ale závisí hlavne od kvality podkladov, ktoré sa v rámci licenčného konania predkladajú do NBS.

„NBS rozhodne o udelení licencie do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti, najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie licencie,“ povedala pre FinsiderJ. Gruntová.

Poisťovne skôr odchádzajú

Aj napriek vznikuPartners poisťovne skôr ako zakladanie nových poisťovní sa v posledných rokoch na trhu odohráva pravý opak. Poisťovacie domy zo Slovenska odchádzajú buď predajom svojho poistného kmeňa, alebo v krajine zostávajú pôsobiť len ako pobočky zahraničnej poisťovne. Poistný trh je totiž špecifický tým, že na ňom s dobrými výsledkami prerazia len veľkí hráči.

Príkladom je napríklad poisťovňa Axa, ktorá predala svoj kmeň na Slovensku, v Česku a Poľsku poisťovacej skupine Uniqa. Nedávno tiež prebehol predaj Poštovej poisťovne, ktorej kmeň kúpila poisťovňa Union. Portál Finsider tiež ako prvý informoval, že poisťovne Generali a Uniqa sa zbavujú slovenskej licencie a v krajine budú pôsobiť len ako pobočky českých poisťovní.

Zakladať teda novú poisťovňu bez krytia materskej poisťovne, ktorá napríklad funguje už niekoľko rokov, môže byť pre budúci biznis riskantné. Aj podľa slov M. Vedeja pri poisťovni neplatí to isté, čo pri iných a bežnejších podnikateľských plánoch.

„Pravdepodobne nikdy niečo úspešné nevzniklo zo dňa na deň. Pri niektorých IT firmách, ktoré vedia expandovať digitálne, možno áno. Ale poistenie funguje trochu inak,“ vysvetľuje.

Ako založiť poisťovňu na zelenej lúke. (Zdroj: YouTube/Zlatá minca)

Kapitál v miliónoch eur

Zásadným rozdielom je napríklad vstupný kapitál. Inak povedané, je to objem peňazí, ktorý je na rozbeh poisťovacieho biznisu potrebný. Stanovený je aj minimálny kapitál v hodnote 3,7 milióna eur. Podľa M. Vedeja ale regulátor zohľadňuje aj biznis plán, ktorý obsahuje druhy poistenia. Jednotlivé položky potom musia mať preukázateľné zaistenie.

Pri založení spoločnosti sa musí tvoriť aj rezervný fond, ktorý predstavuje desať percent základného imania.

„Regulátorovi potrebujete predstaviť, koľko z jednotlivých poistení plánujete predať v prvom až piatok roku. Preukazuje sa tiež trhová škodovosť a ďalšie parametre. Čím viac druhov poistenia chcete predávať, tým vyšší je minimálny kapitál, ktorý na váš biznis plán potrebujete,“ hovorí spoluzakladateľ poisťovne Premium.

V jej prípade regulátor vypočítal minimálny kapitál vo výške päť miliónov eur. Keď poisťovňa získala takzvanú predlicenciu, musela do biznisu vložiť stanovený objem peňazí. Tie sú potrebné hlavne na to, aby si poisťovňa vedela plniť svoje finančné záväzky.

Postupom času tiež rastie suma, ktorú bude poisťovňa na svoje fungovanie potrebovať. „Čím viac produktov sa upisuje, tým viac rastie potrebný objem kapitálu. Ukazujú to kvartálne prepočty solventnosti, ktoré kontroluje regulátor,“ pokračuje M. Vedej s tým, že ak klesne miera solventnosti pod istú hranicu, poisťovňa potrebuje na svoje fungovanie ďalšie peniaze.

Pri zakladaní je tiež potrebné predložiť zoznam produktov, dohodnuté zaistenie či vzory zmlúv, ktoré bude poisťovňa používať napríklad s obchodnými sieťami.

PodľaJ. Gruntovej je zoznam predkladaných dokumentov značne rozsiahly, pričom príprava týchto podkladov je veľmi náročný proces aj s ohľadom na prísnu reguláciu Solventnosť II.

Vzdelanie či daňové priznania

Regulátor pri zakladaní poisťovne kontroluje aj iné podmienky. Ide napríklad o vzdelanie na jednotlivých vedúcich pozíciách v poisťovni. Musí schváliť aj jednotlivých členov predstavenstva vo firme. „Len podklady na získanie licencie sme dávali dokopy šesť až osem mesiacov,“ hovorí M. Vedej. Podľa jeho slov nešlo o žiadosti, ale podrobné podklady o vzdelaní či daniach.

Úradníci si v tomto procese overujú dosiahnuté vzdelania aj priamo na univerzitách. Majitelia musia predkladať aj niekoľko daňových priznaní či povoliť banke, aby regulátorovi poskytla stav a pohyby na účtoch. Overuje sa tak solventnosť, ale aj prípadné finančné podvody.

Kontroluje sa aj register trestov či minulosť zakladateľov. Regulátor si podľa M. Vedeja dokáže všetko dohľadať a ak existuje podozrenie, je v prípade udeľovania licencie veľmi opatrný.

Pri zakladaní je potrebný aj istý počet členov predstavenstva. V Spojenom kráľovstve bolo vyžadované, aby boli štyria. Z toho dvaja musia byť nezávislí. Inak povedané, nemôžu mať prepojenie na zamestnancov, majiteľov alebo byť zamestnancami danej poisťovne. Regulátor vopred žiada aj mená niekoľkých vrcholových manažérov v štruktúre firmy.

Aj na Slovensku NBS pri zakladaní poisťovne posudzuječlenov predstavenstva, relevantné vedúce pozície a štyri kľúčové funkcie.Ide o riadenie rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu a aktuárska funkcia. Počet členov predstavenstva však určuje zakladateľ.

„NBS posudzuje najmä ich odbornú spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné riadenie ako aj dôveryhodnosť,“ ozrejmujegenerálna riaditeľka Partners poisťovne.

V červených číslach aj niekoľko rokov

Od žiadosti po získanie licencie môže podľa M. Vedeja vo vyspelejších krajinách uplynúť šesť mesiacov až jeden rok. Firma ale musí splniť všetky kritériá. Poistky môže začať predávať v podstate od momentu, kedy získa licenciu. V červených číslach ale môže byť aj niekoľko rokov. Marža z poistenia je totiž veľmi individuálna.

Ako vysvetľuje M. Vedej, napríklad samostatné poistenie vozidiel má minimum zisku. V bežnom neživotnom poistení zase marža závisí od kvality poisťovne, cenotvorby, prípadne od toho, koľko peňazí investuje do akvizície nových klientov.

„Ale ziskovosť celého odvetvia neživotného poistenia je pod úrovňou desiatich percent,“ povedal na webinári Zlatej mince. Globálne marže sú podľa neho nízke. Iné to môže byť už v jednotlivých prípadoch poistných produktov.

Ani poisťovňa Premium nie je po piatich rokoch fungovania v zisku. „V procese rastu potrebujete čoraz viac kapitálu, ale aj investícií. Na zisk totiž vplýva veľmi veľa vecí,“ dodal s tým, že ich výsledky sčasti zapríčinila aj pandemická situácia.