Po viac ako troch rokoch, kedy motoristi od poisťovní prestali poštou dostávať typickú zelenú kartu k povinnej poistke, nastane pri týchto dokladoch ďalšia zmena. Na európskej úrovni totiž ešte na konci vlaňajška padlo rozhodnutie, že potvrdenie o platnosti povinnej zmluvnej poistky (PZP) stačí mať v PDF formáte. Inak povedané, vodičom pri kontrole bude stačiť zelená karta v mobile. Už v súčasnosti ju poisťovne ľuďom neposielajú v tradičnej zelenej farbe, ale v čierno-bielom formáte alebo emailom. Doma si ju potom len vytlačia.

Rozhodnutie prijalo valné zhromaždenie Rady kancelárií CoB (Council of Bureaux – európska kancelária poisťovní pôsobiacich v sektore poistenia vozidiel). Podľa neho sú od januára budúceho roka všetky členské krajiny povinné akceptovať zelenú kartu v elektronickom formáte PDF. Hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov Eva Jacková hovorí, že toto rozhodnutie je záväzné. „Slovenská republika je riadnym členom Rady kancelárií CoB, pre členské poisťovne Slovenskej kancelárie poisťovateľov bude záväzné doručovať poisteným popri papierovej verzii aj elektronickú formu potvrdenia o poistení, teda zelenej karty,” vysvetľuje.

Väčšina poisťovní na slovenskom trhu už v súčasnosti ľuďom posiela zelenú kartu aj emailom. Dôležitejšie preto je, či bude zelená karta v mobile akceptovaná aj zo strany polície. „Akceptovanie dokladu o PZP v elektronickej podobe bude v budúcnosti možné len za predpokladu, že bude prijatá príslušná legislatíva,” uviedol pre Finsider tlačový odbor ministerstva vnútra.

Každé ministerstvo hovorí niečo iné

Zelená karta v mobile pritom podľa ministerstva financií, ktoré je gestorom zákona o PZP, nie je zakázaná. Podľa zákona je vodič pri prevádzke tuzemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu policajta predložiť. To isté platí pre vodiča v aute z cudziny. Zákon ale nepredpisuje, či musí mať napríklad papierovú či elektronickú formu. To pre Finsider potvrdzuje aj ministerstvo financií, podľa ktorého preto nie je dôvodom meniť legislatívu ani po rozhodnutí Rady kancelárií CoB.

Ministerstvo vnútra to vidí inak. „Podľa zákona o PZP je vodič pri prevádzke tuzemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu policajta predložiť. Ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať. Rovnako je aj vodič pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu policajta predložiť. Táto povinnosť sa nevzťahuje na cudzozemské motorové vozidlá, na tie sa vzťahuje Mnohostranná dohoda o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov. Podľa súčasne platnej legislatívy je teda potrebné, aby vodič spomenutý doklad predložil v listinnej podobe,” tvrdí ministerstvo.

Zelená karta v mobile
Od budúceho roka by mala vodičom stačiť zelená karta v mobile (Ilustračné foto: Freepik)

Aj samotné poisťovne pripúšťajú, že zelená karta v mobile nemôže byť zo strany polície akceptovaná. „Ak by dnes policajná hliadka akceptovala preukázanie zelenej karty v PDF formáte, bol by to ústretový krok voči motoristom. V súčasnosti však nejde o povinnosť. Rada kancelárii CoB zaväzuje svojich členom akceptovať zelenú kartu v PDF formáte vo všetkých členských krajinách až s účinnosťou od 1. januára 2025,” zdôrazňuje E. Jacková.

Väčšina motoristov pritom už zelenú kartu dostáva len emailom. Allianz – Slovenská poisťovňa má napríklad zriadenú elektronickú komunikáciu so 70 percentami jej klientov a komunikuje s nimi výlučne online. „Navyše, pri motoristoch je toto číslo ešte vyššie, keďže väčšina si poistenie vozidla dojednáva online. Zo skúsenosti našich klientov vieme, že ojedinele sa vyskytujú problémy pri preukazovaní dokladu online. V každom prípade považujeme akceptovanie online dokladu za dôležitý krok, ktorý podporuje udržateľnosť a ochranu životného prostredia a takisto šetrí čas a zdroje,” tvrdí hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková.

Pre motoristu bude podľa poisťovní na slovenskom trhu jednoduchšie mať v telefóne ich mobilnú aplikáciu s platnou zelenou kartou, ktorú majú vždy pri sebe. Pri ceste do zahraničia odporúčajú mať ju aj vytlačenú pre prípad vybitej batérie telefónu alebo jeho straty.

Zelená karta v mobile za hranicami

Česko je už v prípade dokladov o poistení o krok ďalej. Tamojší vodiči sa totiž zelenou kartou vôbec preukazovať nemusia. Na overenie, či má vozidlo uzatvorené PZP, pri kontrolách používajú špeciálny register. Aj slovenský zákon o PZP pozná register, ktorý vedie Slovenská kancelária poisťovateľov. Ten obsahuje údaje o motorovom vozidle, jeho držiteľovi či vlastníkovi, o poistení zodpovednosti či poistných zmluvách. Prístup k týmto údajom majú poisťovne aj orgány evidencie vozidiel. V súčasnosti z nich môžu získavať všetky informácie, ktoré sú pre nich potrebné.

Ešte predtým, ako v Česku úplne zrušili povinnosť preukazovať potvrdenie o uzatvorenom poistení, stačila vodičom zelená karta v mobile. Ich zákon pred zmenou pri zelenej karte tiež nedefinoval, akú môže mať potvrdenie o PZP formu. Kvôli uľahčeniu to tamojšie ministerstvo financií zmenilo. Vodiči v Česku už so sebou nemusia nosiť ani vodičský preukaz či malý technický preukaz. Tieto doklady potrebujú mať pri sebe len pri ceste do zahraničia.

Ešte v roku 2019 organizácia definujúca pravidlá zelených kariet rozhodla, že už nie je nutné mať karty zelené, ale stačí biela farba. Európske poisťovne v priebehu roka 2020 prešli na nový formát. Na Slovensku sa zmena zaviedla až v polovici roka 2021. Samotná CoB je medzinárodná organizácia pôsobiaca v sektore poistenia motorových vozidiel. Koordinuje činnosť systému zelených kariet, ktorého členmi je 46 kancelárií poisťovateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: