Vláda v stredu (22. december) schválila návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Vzhľadom na zavádzanie prísnejších opatrení sa opätovne spúšťa opatrenie 3B za mesiac december 2021. Kabinet zároveň schválil odklad splatnosti odvodov za december 2021. Firmy a podnikatelia si ich môžu odložiť do 31. decembra 2024.

Spustili opatrenie 3B

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov a ktorým klesli tržby o viac ako 40 percent, budú môcť žiadať za december 2021 o príspevky Prvej pomoci, platí to aj pre opatrenie 3B. V závislosti od poklesu tržieb tak budú môcť dostať na jedného zamestnanca od 450 eur do 810 eur.

Pokles tržieb (kategórie)Suma
od 40 % – 59,99 %450 eur
od 60 % – 79,99 %630 eur
od 80 % a viac810 eur

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za október a november. Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac október môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 31. decembra tohto roka (uplatňuje sa Prvá pomoc). Žiadosti a výkazy za november je možné podávať do konca januára budúceho roka (uplatňuje sa Prvá pomoc +).

Opatrenie 3B
Minister práce Milan Krajniak navrhol opäť spustiť opatrenie 3B. (zdroj foto: MPSVaR)

Odklad odvodov aj za december

Firmy a podnikatelia môžu požiadať aj o doklad odvodov za december tohto roka. Nárok vzniká zamestnávateľovi a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ktorým v dôsledku krízovej situácie dokázateľne poklesli príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 percent a viac.

Odklad sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v kategórii tri a štyri.

Materiál ministerstva bol schválený s pripomienkou, že k obdobnému odkladu odvodov dôjde aj v mesiaci január budúceho roka. Vláda už schválila aj odklad odvodov za október a november tohto roka a zmenila splatnosť pri iných odkladoch.

Termíny splatnosti odvodov:

 • Odvody za máj 2020 sú splatné v termíne do 31. marca 2022.
 • Odvody za jún 2020 sú splatné v termíne do 30. júna 2022.
 • Odvody z júl 2020 sú splatné v termíne do 30. septembra 2022.
 • Odvody za december 2020 sú splatné v termíne do 31. decembra 2022.
 • Odvody za január 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2023.
 • Odvody za február 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2023.
 • Odvody za marec 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2023.
 • Odvody za apríl 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2023.
 • Odvody za máj 2021 sú splatné v termíne do 31. marca 2024.
 • Odvody za október 2021 sú splatné v termíne do 30. júna 2024.
 • Odvody za november 2021 sú splatné v termíne do 30. septembra 2024.
 • Odvody za december 2021 sú splatné v termíne do 31. decembra 2024.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: