Počet ľudí bez práce v priebehu tretieho štvrťroku 2023 na Slovensku dosiahol takmer 163-tisíc osôb, medziročne ich počet klesol o 3,1 percenta. Miera nezamestnanosti dosiahla 5,9 percenta. Počet pracujúcich sa ale medziročne mierne znížil a to o 5,1 tisíca osôb, zamestnanosť tak klesla o 0,2 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Takmer 64 percent ľudí bez práce tvoria dlhodobo nezamestnaní. Trend medziročného mierneho úbytku nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách s výnimkou najmladších osôb. Vyše 60 percent osôb ubudlo v skupine nezamestnaných, ktorí pracovali naposledy vo vzdelávaní. Celkovo najpočetnejšiu skupinu ľudí bez práce tvorili ľudia prepustení či odídení z priemyslu. Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných klesol najviac v Nitrianskom kraji (pokles o 31 %), a v Žilinskom kraji (pokles o 21 %). Najvyššie celkové počty nezamestnaných zostávali v Prešovskom kraji vyše 43-tisíc osôb a v Košickom kraji cez 36-tisíc osôb.

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenala síce väčšina odvetví ekonomiky, napriek tomu zamestnanosť klesla. V službách pribudlo vyše 15-tisíc pracujúcich. Naopak, vo výrobných odvetviach počet pracujúcich klesol takmer o 21-tisíc osôb, pričom v priemysle ubudlo 23,2 tisíca (pokles o 3,4 %). Služby zaznamenalirast zamestnanosti o 0,9 percenta, počet pracujúcich v odvetviach služieb stúpal už siedmy štvrťrok po sebe. Z regionálneho hľadiska sa počet pracujúcich najviac znížil v Košickom kraji o 11-tisíc osôb (pokles o 2,5 %). Vo väčšej miere pracujúcich pribudlo len v Nitrianskom kraji o 7,8 tisíca a v Žilinskom kraji takmer o 5 000.