Najdôležitejším dôvodom na zmenu práce je snaha zlepšiť si ekonomické postavenie. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Ľudia v prieskume uvádzali, že najčastejším dôvodom na opustenie súčasného zamestnania je mzdové porovnanie, pretože rovnaká práca je inde výrazne lepšie odmeňovaná. V prieskume to za najčastejší dôvod uviedlo 70 percent opýtaných.


Druhým najčastejším dôvodom je nevyhovujúce správanie sa nadriadeného alebo vzťahy s kolegami (59 %). Ďalších 30 percent opýtaných uviedlo ako tretí najčastejší dôvod odchodu z práce nedostatok stability a neistú budúcnosť zamestnávateľa. Na štvrtom mieste v rámci dôvodov sa umiestila chýbajúca spätná väzba (25 %) a na piatom skončila žiadna možnosť kariérneho rastu či povýšenia (24 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: