Poisťovňa Novis, ktorá začiatkom júna tohto roka prišla o licenciu, sa chce pokúsiť zvrátiť rozhodnutie Národnej banky Slovenska (NBS). „Poisťovňa urobila a robí všetky právne kroky, ktoré NOVISu a jeho akcionárom poskytujú slovenské a európske zákony, na obranu proti nezákonnému rozhodnutiu a nezákonnej činnosti NBS a jej predstaviteľov,“ uviedla pre Finsider hovorkyňa poisťovne Anna Petrocová.


Spoločnosť ale neprezradila, čo konkrétne v tomto smere urobila, alebo ešte len urobí. „V rámci nášho postupu budeme informovať až o jednotlivých výsledkoch dosiahnutých týmito krokmi, pokiaľ to v danom prípade nebude v konflikte s našimi taktickými cieľmi,“ dodala hovorkyňa.

Banková rada NBS ešte 1. júna rozhodla, že poisťovňa Novis príde o licenciu. Znamená to koniec jej podnikania, pretože bez licencie už nemôže predávať svoje produkty. Odobratie licencie znamená, že poisťovňa pôjde pod vedením konkurzného správcu do likvidácie. V tomto procese bude správca vyrovnávať prihlásené pohľadávky nielen od klientov poisťovne, ale aj od investorov, dodávateľov a zmluvných partnerov.

NBS už 7. júna tohto roka podala na návrh na vymenovanie likvidátora a začatia likvidácie poisťovne Novis. „Proces vymenovania likvidátora je plne v kompetencii mestského súdu v Bratislave. Po vymenovaní likvidátora bude samotná likvidácia prebiehať v zmysle platnej právnej úpravy a jej výkon bude v právomoci likvidátora,“ uviedla hovorkyňa NBS Dominika Duchová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: