Jednou z podmienok odchodu do predčasnej penzie je, že výška budúceho dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Životné minimum od začiatku júla tohto roka stúpne z terajších 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Minimálna výška predčasnej penzie tak bude od júla na úrovni 438,40 eura mesačne. Hranica sa posunula o vyše osem eur.


Pre ľudí, ktorí uvažujú nad skorším odchodom do dôchodku a spĺňajú aj ostatné podmienky, tak môže byť výhodnejšie poslať žiadosť už v júni. V tomto mesiaci ešte stále platí nižšia hranica predčasnej penzie, na ktorú sa pri posudzovaní podmienok prihliada. Budúci penzista musí mať nárok na dôchodok aspoň v sume 430,20 eura mesačne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: