Poisťovňa Novis podala správnu žalobu, prostredníctvom ktorej žiada zrušenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS) o odňatí licencie a súčasne žiada súd o priznanie odkladného účinku. Chce tak hneď pozastaviť účinky napadnutého rozhodnutia NBS až do právoplatného rozhodnutia súdu o žalobe. Poisťovňa podala žalobu už 4. augusta tohto roka.


„Správna žaloba obsahuje v 664 bodoch na 115 stranách vyčerpávajúci popis skutočností, na základe ktorých je zrejmé, že rozhodnutie NBS je nezákonné a malo by byť súdom v plnom rozsahu zrušené. O konkrétnych bodoch žaloby bude spoločnosť Novis bližšie informovať v rozsahu a čase primerane s ohľadom na prebiehajúci súdny proces,“ napísala poisťovňa.

NBS ešte 1. júna tohto roka rozhodla, že poisťovňa Novis príde o licenciu. Znamená to koniec jej podnikania, pretože bez licencie už nemôže predávať svoje produkty. Poisťovňa pôjde pod vedením konkurzného správcu do likvidácie. V tomto procese bude správca vyrovnávať prihlásené pohľadávky nielen od klientov poisťovne, ale aj od investorov, dodávateľov a zmluvných partnerov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: