Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vyplýva to z návrhu nariadenia ministerstva práce, ktoré v utorok (12. apríl) schválila vláda.

Možnosti a postupy poskytovania mimoriadneho doplatku dotácie na stravu sa upravujú z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu. Sú to deti, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko, deti, ktoré v súvislosti s krízovou situáciou sú žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo deti, ktoré získali prechodný pobyt.

Tieto deti totiž neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu na obdobie do 31. augusta tohto roka. Vynaložené náklady na ich stravovanie tak predstavujú neplánovaný finančný výdavok, ktorý môže žiadateľom spôsobiť rozpočtové problémy.

Návrh preto umožnil poskytnúť mimoriadny doplatok dotácie aj spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do vyučovania. Doplatok dotácie sa poskytne odo dňa kedy zmena nastala.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: