Poisťovňa Generali bude mať vlastného samostatného finančného agenta. Národná banka Slovenska už udelila spoločnosti Generali Slovenská distribúcia povolenie. Podľa Obchodného registra bola táto firma založená len 2. októbra tohto roku.

Centrálna banka udelila spoločnosti Generali Slovenská distribúcia povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Nová firma tak môže okrem predaja poistiek sprostredkúvať aj úvery či investičné produkty.

Generali Slovenská distribúcia bude sprostredkúvať produkty namiesto poisťovne

Hovorkyňa Generali Katarína Ondra povedala, že vznik spoločnosti Generali Slovenská distribúcia je jedným z výsledkov prepájania poisťovní v Česku a na Slovensku. K prepojeniu poisťovní dôjde formou predaja podniku poisťovne Generali do Generali Českej poisťovne. NBS s týmto predajom už súhlasila.

Generali aj doteraz sprostredkúvalo predaj produktov iných spoločností. Problém je v tom, že keďže po novom bude Generali pôsobiť ako pobočka českej poisťovne, musí sa riadiť aj českými zákonmi. „V Česku platí odlišná legislatíva ako na Slovensku – poisťovne tam nemôžu vykonávať komplexné finančné sprostredkovanie v iných sektoroch finančného trhu,“ tvrdí K. Ondra.

Poisťovňa Generali mala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta od roku 2015. Podľa údajov NBS mala poisťovňa zmluvu s piatimi slovenskými bankami (Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, 365.bank, UniCredit Bank) a s investičnou spoločnosťou Conseq Investment Management. Pracovníci Generali tak mohli v pobočkách ponúkať aj produkty týchto spoločností.

Pod spoločnosť Generali Slovenská distribúcia prejde aj celá sieť viazaných finančných agentov, ktorí pre Generali doteraz vykonávali sprostredkovanie poistenia. Vďaka tomu budú môcť títo agenti ponúkať aj úvery a investície.

Piata najväčšia spoločnosť podľa počtu agentov

V súčasnosti má Generali poisťovňa 851 viazaných finančných agentov, ktorí sprostredkúvajú predaj jej poistiek. Niektorí z nich majú aj licenciu ako podriadení finanční agenti a sprostredkúvajú aj úvery či investovanie. Štrnásti sprostredkovatelia pracujú pre Generali len ako podriadení finanční agenti. Celkovo by sa tak pod nového samostatného finančného agenta presunúť 865 agentov.

Podľa počtu agentov bude Generali Slovenská distribúcia patriť medzi najväčších samostatných agentov na Slovensku. Viac sprostredkovateľov majú v súčasnosti len štyri spoločnosti na trhu. Generali Slovenská distribúcia by sa tak mala zaradiť za OVB Allfinanz Slovensko, Finportal, Partners Group SK a Fingo.sk. Ak do novej firmy prejdú všetci agenti Generali, bude mať viac ako sprostredkovateľov ako Universal maklérsky dom či Swiss Life Select.

Hovorkyňa Generali K. Ondra tvrdí, že vznik spoločnosti Generali Slovenská distribúcia nebude mať žiaden vplyv na existujúce zmluvy, poskytované služby a servis voči klientom, ako aj obchodným partnerom. „Takéto organizačné usporiadanie distribučných sietí dlhodobo funguje aj v rámci Generali Českej poisťovne, po vzore ktorej začne fungovať rovnaký model aj u nás,“ vraví.

Predsedom predstavenstva spoločnosti bude Michal Marendiak, ktorý je v súčasnosti členom predstavenstva poisťovne Generali. Ďalšími členmi predstavenstva budú Martin Dobiaš, Eduard Strivinský a Ľubica Foltánová. Všetci aktuálne pôsobia vo vrcholom manažmente poisťovne Generali.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: