Životné minimum a dávky, príspevky či daňové veličiny, spolu úzko súvisia. Na jeho výšku sú totiž naviazané zákonom a keď rastie, zvyšujú sa spolu s ním. Niektoré sú vyššie hneď od júla, kedy vzrástlo životné minimum. Iné sa podľa neho budú valorizovať až od októbra tohto roka či januára budúceho roka. Tieto veličiny potom ovplyvňujú výšku mzdy zamestnancov, dávky pre rodičov a náhradných rodičov, ľudí v ťažkostiach, ale aj podmienky na získanie predčasného dôchodku.

Základná suma životného minima od júla tohto roka vzrástla z predchádzajúcich 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Suma sa tak zvýšila o 14,7 percenta, čo je podľa Štatistického úradu SR hodnota medziročného rastu cien nízkopríjmových domácností. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťovala, sú mesiace od vlaňajšieho apríla do apríla tohto roka. Výška životného minima na novej úrovni bude platiť do 1. júla tohto roka do 31. júna 2024.

Podľa zákona ide spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze. V skutočnosti ovplyvňuje množstvo ľudí v krajine, pretože sa podľa nej počítajú napríklad rodičovské príspevky, nezdaniteľné časti či hranica penzie, od ktorej má človek nárok na predčasný dôchodok. So životným minimom sa teda každý nepriamo stretne hneď niekoľkokrát počas života.

Životné minimum od júla 2023:

  • Jedna plnoletá fyzická osoba: 268,88 €
  • Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €
  • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 122,77

Životné minimum a dávky od 1. júla 2023

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 10 rokov1.7.20238,579,83
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov1.7.202312,8514,74
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov1.7.202332,1136,84
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 1.7.20231 070,301 227,70
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa do 10 rokov veku1.7.2023214,06245,54
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov1.7.2023246,17282,37
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov1.7.2023267,58306,93
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – mladý dospelý1.7.2023160,70184,16
Príspevok na úhradu výdavkov na dieťa profesionálnemu rodičovi 1.7.2023321,09368,31
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa do 3 rokov veku1.7.20233,644,18
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov1.7.20233,864,42
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku1.7.20234,184,79
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku1.7.20234,505,16
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku1.7.20234,715,41
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 18 rokov1.7.20235,686,51
Vecné dary 1.7.202332,1136,84
Resocializačný príspevok1.7.202393,77107,56
Peňažný príspevok (PP) na prepravu1.7.2023119,61137,19
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (ZV) na diétne stravovanie – I. skupina1.7.202343,5149,91
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – II. skupina1.7.202321,7624,96
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – III. skupina1.7.202313,0614,98
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia1.7.202321,7624,96
PP na kompenzáciu ZV  súvisiacich so zabezpečením prevádzky  osobného motorového vozidla1.7.202339,1544,91
PP na kompenzáciu ZV  súvisiacich súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom1.7.202352,2159,88
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské)1.8.2023412,60473,30
Rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské)1.8.2023301345,20
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti1.7.20231 091,801 252,30
Opakovaný príspevok dieťaťu – do 10 rokov veku1.7.2023214,10245,60
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 10 rokov do 15 rokov veku1.7.2023246,20282,40
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 15 rokov veku1.7.2023267,60307
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi1.7.2023208,80239,50
Náhradné výživné  z dôvodu neplatenia výživného – minimálne výživné1.7.202332,1136,80
Náhradné výživné z dôvodu poberania sirotského1.7.202374,9285,94
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 2 súrodencov1.7.2023104,40119,80
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 3 súrodencov1.7.2023208,80239,50
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 4 súrodencov1.7.2023313,10359,20
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 5 súrodencov1.7.2023417,50478,90
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 6 súrodencov1.7.2023521,80598,60
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 7 a viac súrodencov1.7.2023626,20718,30
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi1.7.2023256,90294,70
Základná suma pri exekučných zrážkach1.7.2023234,42268,88
Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok1.7.2023375,10430,20
Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie1.7.2023234,42268,88
Zdroj: MPSVaR (životné minimum a dávky)
Životné minimum a dávky
Životné minimum a dávky, príspevky či daňové veličiny, spolu úzko súvisia. (ilustračné foto: Depositphotos)

Životné minimum a dávky od 15. júla 2023

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)
Príspevok na bývanie – jedna osoba15.7.202363,9083,00
Príspevok na bývanie – dve osoby15.7.2023101,90140,90
Príspevok na bývanie – tri osoby15.7.2023101,90178,80
Príspevok na bývanie – štyri osoby15.7.2023101,90216,70
Príspevok na bývanie – päť a viac osôb15.7.2023101,90254,50
Zdroj: MPSVaR (životné minimum a dávky)

Životné minimum a dávky od 1. októbra 2023

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí1.10.202374,0084,90
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 41.10.2023140,70161,40
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac1.10.2023205,50235,70
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica bez detí1.10.2023128,60147,50
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 41.10.2023192,40220,70
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac1.10.2023259,40297,50
Ochranný príspevok1.10.202375,7086,80
Aktivačný príspevok1.10.202375,7086,80
Príspevok na nezaopatrené dieťa1.10.202320,7023,70
Príspevok na bývanie – jedna osoba1.10.202383,0095,20
– dve osoby1.10.2023140,90161,60
– tri osoby1.10.2023178,80205,10
– štyri osoby1.10.2023216,70248,60
– päť a viac osôb1.10.2023254,50291,90
Zdroj: MPSVaR (životné minimum a dávky)

Životné minimum a dávky od 1. januára 2024

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD)1.1.20244 922,825 646,48
Základ dane, od ktorého sa začína krátiť NČZD1.1.202421 754,1724 952,06
Základ dane, od ktorého sa uplatňuje daň 25 %1.1.202441 445,4647 537,98
Hranica príjmu, z ktorej sa už platí daň za rok 20231.1.20242 461,412 823,24
Zdroj: MPSVaR (životné minimum a dávky)