Motoristi už dlhšie majú problém s preplácaním škôd na čelnom skle z povinného zmluvného poistenia. Generálny riaditeľ poisťovne Uniqa Rastislav Havran tvrdí, že to nie je to tom, že by poisťovne tieto škody nechceli platiť. „Je to o oprávnenosti daného nároku, ktorý jednoducho musí byť preukázaný,“ vraví v rozhovore pre Finsider. Ak existuje napríklad kamerový záznam, poisťovňa podľa neho nemá problém túto škodu preplatiť.

V minulosti mnohí vodiči často riešili tento problém tak, že sa dohodli so svojim známym, ktorý vzal vinu na seba. Dnes to podľa R. Havrana takéto jednoduché nie je, keďže škodovosť klienta je jedným z atribútov, ktorá ovplyvňuje cenu poistenia. „Ak som danú škodu nespôsobil, a napriek tomu sa k tomu priznám, tak viem, že v ďalšom poistnom období mi bude navýšené poistné. Takže by som išiel sám proti sebe. Na druhej strane, ak tú škodu spôsobím, tak mi svedomie nedovolí, aby som to nepriznal,“ tvrdí šéf Uniqa poisťovne.

V rozhovore sa dočítate

  • Akú časť obratu zabezpečuje poisťovni Uniqa interná sieť
  • Či poisťovniam pomáha prepad predaja hypoték
  • Čo sa zmenilo v poisťovni Uniqa po udelení rekordnej pokuty
  • Prečo Uniqa už nemá slovenskú licenciu
  • Čo môže príchod novej poisťovne spraviť s cenami PZP
  • Ako môžu motoristi docieliť, aby im poisťovňa preplatila škodu na čelnom skle
  • Aká je priemerná výška odškodnenia, ktorú dostávajú pozostalí po obetiach dopravných nehôd

Viaceré poisťovne začlenili svoje interné predajné siete pod samostatných finančných agentov. Plánujete aj vy takýto krok?

Jedným z dôvodov kúpy spoločností Axa na českom a slovenskom trhu bola ambícia poskytovať komplexné služby pod jednou strechou. Komplexné služby znamenajú okrem poistenia aj penzie a investície. To bola aj naša odpoveď na meniace sa potreby zákazníkov v snahe zjednodušiť im život. Bol to prvý krok, ktorým sme posilnili naše služby smerom k zákazníkom. Druhým krokom bolo, že na začiatku minulého roku sme spojili internú sieť Uniqa a Axa. A ako dobre viete, interná sieť u nás je relatívne silná, takže takýto krok zatiaľ neplánujeme.

Interná sieť poisťovne má cez tisíc agentov. Akú časť obratu vám zabezpečuje?

Po integrácii s Axou sme zmenili našu štruktúru, snažíme sa byť zameraní čo najviac proklientsky. V predstavenstve máme člena zodpovedného za korporátny obchod, člena zodpovedného za bankopoistenie, penzie a investície a členku zodpovednú za retail. To nás odlišuje od slovenského ale aj od česko-slovenského poistného trhu, kde je organizácia tradične obchodná verzus poistno – technická. Interná sieť patrí do retailu, kde zabezpečuje asi 25 percent obratu. Zvyšných 75 percent tvoria makléri.

Za posledný rok výrazne klesol predaj hypoték. Sprostredkovatelia, ak nechcú, aby im klesol príjem, sa preto musia viac snažiť predávať iné produkty. Cítite, že aj vďaka tomu rastie predaj poistných produktov?

Myslím si, že áno. Sprostredkovatelia hľadali náhradu za výpadok hypoték inými druhmi poistenia a ukazuje sa, že to je hlavne cez životné poistenie.

Je rast životného poistenia rýchlejší ako v predchádzajúcich rokoch?

Určite áno a Uniqe sa darí aj celkovo. V treťom kvartáli sme v rámci predpisu rástli o 8,9 percenta, čo je významne viac ako trh, ktorý rástol o 4,5 percenta. Pri životnom poistení rastieme o 7 percent v porovnaní s 2,1 percentami, o ktoré rastie trh. Na jednej strane ide určite o efekt, ktorý spôsobila transformácia maklérov na predaj životného poistenia, na druhej strane to dokazuje, že máme kvalitné produkty a služby a aj preto sa nám na slovenskom trhu darí.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

S NBS máme korektné vzťahy

Tento rok ste dostali rekordnú pokutu od NBS. V rozklade ste argumentovali aj tým, že táto sankcia je nespravodlivá, keďže poisťovňa Novis dostala za závažnejšie pochybenie nižšiu pokutu. Prečo ste sa potom neobrátili na súd, ale akceptovali ste druhostupňové rozhodnutie NBS?

V rámci celého sankčného konania sme o obsahu identifikovaných nálezov s NBS diskutovali a poskytli sme jej maximálnu súčinnosť. Len pre vysvetlenie – Uniqa škodu neodmietala vyplatiť, žiadala však predložiť zdravotnú dokumentáciu na základe lekárskeho posudku pre dôkladnejšie posúdenie udalosti.

Je fakt, že v niektorých bodoch sa s rozhodnutím NBS nestotožňujeme v celom rozsahu a rovnako ani s výškou pokuty, rozhodnutie NBS však rešpektujeme. S Národnou bankou máme korektné vzťahy a počas celého sankčného konania sme o nálezoch diskutovali a poskytli sme NBS absolútnu súčinnosť. Vždy ale hovorím, že ak sa spraví chyba, treba sa z nej poučiť a treba spraviť nápravné opatrenie na to, aby daná chyba viac nenastala. To bol aj tento prípad. Zároveň si uvedomujeme, že situácia klientky bola ľudsky citlivá a mrzia nás komplikácie a časový sklz, ktorý s tým bol pre ňu spojený. Priamo klientke som sa preto osobne listom ospravedlnil.

Aké opatrenia ste prijali, aby sa to už neopakovalo?

Bezodkladne sme upravili všetky procesy týkajúce sa prípadných sťažností klientov na podobný postup a ich eskalácie tak, aby sa podobný prípad už neopakoval. Išlo o procesné opatrenia, pri ktorých sme zlepšili proces v rámci reklamácií zo strany klienta. Tento proces sme zrobustnili – zmenili sme organizačnú štruktúru a posilnili stavy a máme ho jasne trackovateľný. Zároveň sme vydali verejný prísľub, ktorým sporné ustanovenie uplatnené voči klientke v poistných podmienkach rušíme.

Nenastal problém pri likvidácii a nie pri reklamácii?

My sme neodmietali vyplatiť škodu, žiadali sme len predložiť zdravotnú dokumentáciu na základe lekárskeho posudku pre dôkladnejšie posúdenie udalosti. Proces likvidácie a možnej reklamácie je totiž prepojený. Ak klienti nesúhlasia s likvidáciou poistných udalostí, môžu to riešiť sťažnosťou priamo nám, sťažnosťou na Národnú banku alebo ombudsmana. Tých ciest je viacej a my sme ich zjednotili tak, aby sme o reklamáciách vedeli a aby sme o danej reklamácii urobili aj veľmi rýchle rozhodnutie – buď pôvodné rozhodnutie potvrdili alebo ho zmenili.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Čo spraví takáto pokuta s reputáciou poisťovne v očiach verejnosti?

To je asi otázka na iných. Ja som však veľmi rád, že Uniqa poisťovňa má dlhodobo vysokú, ak nie najvyššiu reputáciu v rámci likvidácie poistných udalostí. Tento prípad nás mimoriadne mrzí a pevne verím, že do budúcnosti sa nestane. Ale nemyslím si, že otriasol našou vysokou reputáciou. Bez toho, aby som situáciu akokoľvek zľahčoval, chcem povedať, že ročne riešime státisíce poistných udalostí. A ak pri niektorých klienti nie sú spokojní s priebehom likvidácie alebo poistným plnením, je dobré, že sa majú kde obrátiť, aby sa vec posúdila a aby to finálne riešenie bolo zároveň aj správne.

Národná banka vám vyčítala, že ste od klientky pýtali ďalšie a ďalšie dokumenty, hoci neboli potrebné. Znamená to, že teraz si už toľko dokumentov nebude pýtať?

Spoločnosť vydala verejný prísľub, ktorým sa odchyľuje od všeobecných poistných podmienok platných pre dojednané poistenie a spornú zmluvnú podmienku zrušila. Pri posudzovaní sme sa riadili názorom znalcov – externých lekárov. Robíme tak vždy, keď ide o komplikovanejší prípad a naši znalci túto dokumentáciu vyžadovali. Práve v tom bol rozpor s Národnou bankou, či tá dokumentácia bola alebo nebola potrebná.

Neobrátili ste sa na súd aj kvôli tomu, že sa nechcete súdiť s regulátorom?

Národná banka hrá na finančnom trhu veľmi dôležitú úlohu. Máme s ňou nastavené korektné vzťahy, ale ono je to ako v rodine. Na niektoré veci môžete mať iný názor, dôležité je o nich diskutovať a my sme to aj urobili. Naše finálne slovo však bolo, že rozhodnutie NBS sme akceptovali a pokutu sme zaplatili. Pre mňa je dôležité, aby sa podobná záležitosť už nezopakovala.

Vrátenie slovenskej licencie neznamená, že by bol slovenský trh menejcenný

Pre dvomi rokmi Uniqa vrátila slovenskú licenciu a odvtedy pôsobí ako pobočka poisťovne z iného členského štátu. Prečo ste k tomu pristúpili?

Kľúčovú úlohu v tomto zohrala integrácia s Axa spoločnosťami, kde Axa mala nastavený takýto česko-slovenský model fungovania. Po zvažovaní nám tento model prišiel menej zložitý na implementáciu a preto sme sa preň rozhodli. Druhým dôvodom bolo, že my sme sa už od roku 2013 snažili zbližovať české a slovenské spoločnosti. Od roku 2013 sme mali spoločného generálneho riaditeľa aj finančnú riaditeľku. Od roku 2016 sme mali spoločný board, takže stále sme premýšľali, či vieme česko-slovenskú spoluprácu nejakým spôsobom optimalizovať. A integrácia s Axou bola tým finálnym momentom, keď sme sa pre tento krok rozhodli.

Často sa hovorí o tom, že takýto krok prináša finančnú úsporu napríklad aj preto, že pre niektoré pozície stačí mať len jedného človeka pre český i slovenský trh. Klesli vám náklady?

Nepozerali sme sa na to primárne cez náklady, hľadali sme najoptimálnejší model fungovania v rámci česko-slovenských entít. Teraz máme nielen spoločné predstavenstvo, ale aj spoločných senior lídrov a manažérov, ale mnohé pozície v obchode ostávajú stále rozdelené. Chceli sme najlepší spôsob fungovania tak, aby sme vedeli robiť čo najrýchlejšie rozhodnutia a stále ostali blízko ku klientom.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Je lepšie mať v rámci daňovo-odvodového zaťaženia slovenskú alebo českú licenciu?

Slovenské daňové zaťaženie, ak zarátame korporátnu daň, 8-percentný odvod PZP respektíve daň z neživotného poistenia, osobitnú daň a príspevok do Slovenskej kancelárie poisťovateľov, je relatívne vysoké. V roku 2022 bolo toto zaťaženie na úrovni 45 percent poistného sektora. Takže asi nemusíme porovnávať český a slovenský trh. Zaťaženie slovenského poistného sektora patrí k najvyššiemu v Európskej únii.

Platíte dane rovnako bez ohľadu na to, či máte slovenskú alebo českú licenciu?

Daň sa platí tam, kde je tvorený zisk. To znamená, že keď je zisk tvorený na Slovensku, dane sa platia na Slovensku. Keď je zisk tvorený v Čechách, tak sa platí v Čechách. Takže o dane naozaj nešlo.

Bojíte sa, že by vám nová vláda mohla zaviesť ešte nejakú mimoriadnu daň?

Máme novú vládu a je schválené jej programové vyhlásenie. Zároveň je potrebné konsolidovať verejné financie a je viacero spôsobov, ako to urobiť. Uvidíme, aké budú návrhy vlády. Rád by som ale upozornil na to, čo som už povedal – náš sektor má jedno z najvyšších daňovo odvodových zaťažení v EÚ a pevne verím, že tento fakt sa bude brat do úvahy.

Očakávate, že aj ďalšie poisťovne by mohli pristúpiť k tomu, že vrátia slovenskú licenciu a budú tu pôsobiť ako pobočky?

Neviem sa vyjadriť za iné poisťovne. Dve veľké poisťovne v rámci slovenského trhu takto pôsobia a zhodou okolností sme to my aj druhá poisťovňa oznámili vo veľmi podobnom čase. Myslím si ale, že každá poisťovňa alebo spoločnosť premýšľa nad optimálnym fungovaním.

Čo pre vás ako riaditeľa znamená, že šéfujete poisťovni, ktorá má českú licenciu a slovenskú pobočku? Sedíte predovšetkým v Prahe a do Bratislavy dochádzate len keď je to potrebné?

Sedím v Bratislave aj v Prahe podľa toho, ako si to situácia vyžaduje. To je aj dôkaz, že pobočka neznamená, že daná krajina je menejcenná, ide iba o formu fungovania Aj zasadnutia predstavenstva máme na striedačku v Prahe a v Bratislave, takže slovenskú Uniqu vnímame úplne rovnocenne.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

S cenou PZP nie je reálne ísť výrazne nižšie

Na trh PZP vstúpila nová poisťovňa. Cenu bude určovať primárne podľa počtu najazdených kilometrov. Uniqa niečo také ponúkala pár rokov dozadu. Prečo ste od toho upustili?

Cenotvorba sa skladá z niekoľkých atribútov. Jedným z nich je aj počet najazdených kilometrov. Netvrdil by som, že sme od toho upustili, ale tých atribútov je niekoľko desiatok. Zároveň si dovolím tvrdiť, že to robíme sofistikovanejším spôsobom, keďže sa snažíme pre našich klientov procesy sústavne zjednodušovať. To, že si má klient každý rok fotiť stav tachometra a na základe toho mu bude ponúknutá zľava, považujem za komplikáciu. My sme od tohto procesu ustúpili a dovolím si povedať, že to robíme premyslenejšie a bez toho, aby sme zaťažovali našich klientov.

Ľudia platia PZP povinne a rozhodujú sa často najmä podľa ceny. Nebude ich lákať ísť do poisťovne, ktorá im ponúkne vysokú zľavu za to, že jazdia málo?

Počet najazdených kilometrov zohľadňujeme aj my, ale prikladáme mu inú váhu. Každá poisťovňa je zodpovedná za svoju cenotvorbu. PZP musí byť v pozitívnych číslach, no je to know-how každej poisťovne, aký je ten správny mix daných atribútov, aby PZP bolo aspoň minimálne rentabilné.

Neplánujete sa teda vrátiť k vysokej zľave za málo najazdených kilometrov?

Opakujem, že my v Uniqe sme dávno ďalej a ten systém máme nastavený lepšie.

Nie je to práve naopak, že tí vodiči, ktorí málo jazdia, majú málo skúseností a preto sú viac rizikoví?

Práve preto máme tých segmentačných kritérií viacero. Rozumiem, že ak niekto málo jazdí, je menšia šanca, že by mal poistnú udalosť. Zároveň platí, že ak niekto menej jazdí, má menej skúseností. Aj preto je na trhu štandard, že mladší vodiči majú vyššie sadzby poistného, nie sú skúsení a v mnohých okamihoch nevedia zareagovať. Každá poisťovňa má na to svoj názor, svoje know-how. My sa na to snažíme pozerať aj procesne, aby uzavretie poistnej zmluvy či jej obnovenie bolo pre klienta čo najjednoduchšie a aby sme nevyžadovali dodatočné podklady.

Môže príchod novej poisťovne spôsobiť veľké zmeny v podieloch na trhu PZP?

Neočakával by som zásadnú zmenu, keďže slovenský trh je relatívne stabilný. Nemyslím si, že je reálne ísť s cenou výrazne nižšie, ako je súčasná priemerná cena, ktorá je na hrane ziskovosti. Tento rok zažívame škodovú infláciu na úrovni desiatich percent. Nevidíte ju hneď v číslach, prejaví sa až v ďalších rokoch a každá poisťovňa si to musí vypočítať. Nemyslím si, že by niekto dokázal v dnešnej dobe ísť pod nastavené ceny, ktoré sú na hrane nedostatočnosti alebo skôr nedostatočné a očakávam, že ceny PZP budú musieť na slovenskom trhu rásť. Preto nejaký zásadný prievan v rámci podielov na slovenskom trhu nečakám.

Keď vstúpi nová poisťovňa na trh, riešite, ako na ňu zareagovať?

Závisí to od okolností. Žijeme v konkurenčnom prostredí, ktoré je v rámci poisťovníctva relatívne veľké a silné. Sledujeme trh, sledujeme čo robia naši konkurenti a snažíme sa na to reagovať, čo je v konečnom dôsledku iba v prospech klienta. Dôležité je aj to, či máme s novým hráčom nejakú skúsenosť a v tomto prípade ju máme z Českej republiky.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Na nepoistené autá doplácajú vodiči, ktorí si poistku platia

V rámci PZP je stále veľký problém s autami, ktoré nemajú poistenie. Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) nedávno prezentovala, že na Slovensku je vyše 300-tisíc áut bez poistky. Niektorí toto číslo spochybňujú a tvrdia, že tých aut je v skutočnosti oveľa menej. Čo by sa podľa vás dalo robiť s nepoistených autami? Ako donútiť majiteľov, aby si zaplatili poistku?

Povinnosť mať PZP je definovaná zákonom a potrebujeme nájsť nástroje na to, aby sme túto povinnosť vedeli účinne vymáhať. Podľa údajov z SKP je na slovenskom trhu 3,3 milióna vozidiel, ktoré sú poistené. A ďalších 318-tisíc vozidiel, ktoré poistené nie sú. Nepoistených vozidiel je teda viac ako deväť percent. A pre riešenie netreba ísť ďaleko. Ak sa pozrieme na krajiny Vyšehradskej štvorky, vidíme, že počet nepoistených vozidiel sa u nich pohybuje medzi jedným až dvoma percentami. Niečo teda u nás nefunguje. Rozdiel medzi Slovenskom a týmito krajinami je v tom, že u susedov majitelia nepoistených áut musia platiť sankciu alebo príspevok a preto sa im neoplatí nemať poistenie.

Slovenská kancelária poisťovateľov má pripravenú aj novelu zákona o PZP a chceli by sme situáciu zmeniť, lebo na ňu doplácajú poctiví klienti, ktorí si PZP platia. Treba si totiž uvedomiť, že cenotvorba poisťovní musí zahŕňať aj príspevok do SKP, ktorý sa každým rokom zvyšuje. Tento rok je na úrovni desiatich miliónov eur a to sa samozrejme premietne aj do ceny PZP. Musíme mať funkčnú databázu poistených vozidiel a ak vodič nie je poistený, musí mu hneď ísť upomienka. Ak je poistený, vyzveme ho, aby predložil o tom doklad a ak nie je poistený, musí zaplatiť príspevok a do stanoveného obdobia uzavrieť poistku.

Keď títo ľudia neplatia poistenie, platili by potom nejaké príspevky či pokuty?

Áno. Ale je dôležité, aby ten príspevok osoby bez poistenia bol vo výške, ktorá ho bude motivovať mať zaplatené PZP.

Vychádzali ste pri tomto príspevku z českého modelu?

Tým, že pôsobím v štruktúrach Českej asociácie poisťovní a Českej kancelárie poisťovateľov (ČKP), relatívne presne viem, ako tento systém funguje a viem ponúknuť príklad fungovania v Česku. Môžeme sa ale inšpirovať aj v Poľsku či Maďarsku. Tie systémy sú odlišné, ale čo ich spája, je relatívne rýchla reakcia na to, keď je človek nepoistený.

Kto v Česku vymáha od ľudí bez PZP tento príspevok?

Príspevok vymáha ČKP, ktorá predpisuje povinnosť úhrady motoristovi príspevku motoristovi za auto za každý deň, ktorý nemá uzatvorené PZP. Je to podstatne viac, ako by zaplatil na poistnom, keby ho mal uhradené.

Tieto peniaze idú do Garančného fondu, ktorý hradí škody spôsobené nepoistenými a neidentifikovanými vozidlami. Ak finančné prostriedky v ňom nestačia, členské poisťovne platia príspevky. Ak je v Garančnom fonde prebytok, časť prebytku sa prevedie do Fondu na predchádzanie škodám.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Čelné sklo si treba pripoistiť

Prečo poisťovne nechcú z povinného zmluvného poistenia preplácať škody na čelnom skle?

Nepovedal by som, že nechcú. Je to o oprávnenosti daného nároku, ktorý jednoducho musí byť preukázaný. Uniqa nikdy tento druh nároku nespochybňovala a poistné udalosti s takýmto uplatneným nárokom na náhradu škody po došetrení jeho oprávnenosti likviduje, t.j. poškodeným vyplatí náhradu škody. Samozrejme, oprávnenosť nároku na plnenie z PZP musí byť jasne preukázaná.

Vzhľadom na to, že preukazovanie zavinenia pri PZP býva niekedy komplikované, majú klienti Uniqa poisťovne možnosť pre tieto prípady pripoistiť si k PZP poškodenie čelného skla vlastného vozidla. V takom prípade škodu na čelnom skle poisteného vozidla hradíme automaticky. Rovnako je to aj v prípade havarijného poistenia, poškodené čelné sklo na vlastnom vozidle je súčasťou krytia v havarijnom poistení a vodičovi stačí len preukázať poškodenie vozidla pri obhliadke.

Škoda na čelnom skle je taká škoda, ktorá vznikla pri prevádzke vozidla, takže poisťovňa by ju mala zaplatiť z PZP. Ale potrebuje dôkaz. Nebolo by riešením to, že by poisťovne vytvorili nejaký fond, z ktorého by sa to hradilo podobne, ako sa platia škody z garančného fondu?

Najlepšie riešenie, ktoré ani veľa nestojí, je pripoistenie k PZP. Potom naozaj klient môže pokojne spávať. Ak existuje dôkaz, opäť je to hradené. Problém je v tom, že idete autom, zrazu vám padne kameň. A teraz kto to spôsobil? Tak ako pri každej inej škode hradenej v rámci PZP, oprávnenosť nároku na plnenie musí byť aj v tomto prípade jasne preukázaná. Treba si uvedomiť, že pri PZP si uplatňujete škodu z poistenia inej osoby. Nevyhnutným predpokladom na to, aby bol nárok poškodeného posúdený ako poistná udalosť, je preto preukázanie zodpovednosti poisteného. Dôkazné bremeno pritom nesie poškodený.

Takže v tom je ten háčik. Nemyslím si, že toto vyrieši garančný fond. Na toto riešenie existuje. Zopakujem ho ešte raz: pripoistenie k PZP a havarijné poistenie.

Prečo si poisťovať niečo, že čo by malo byť platené z PZP?

Pretože preukazovanie býva niekedy komplikované a v rámci neho potrebujete osobu, ktorá povie, že to spôsobila.

Stačí, že niekto povie, že to spôsobil, alebo vyžadujete záznam z kamery?

Priznanie zodpovednosti je určite kľúčové. Pri likvidácii tohto typu škody vie výrazne pomôcť aj záznam z videokamery. Pokiaľ videozáznam z kamery v aute jednoznačne preukazuje skutkový stav, ako je vinník nehody alebo osoba zodpovedná za poškodenia vozidla, určite naň pri plnení prihliadame a takéto video môže výrazne urýchliť vybavenie poistnej udalosti.

A nie je tu práve priestor na podvod, keď poškodený nevie, od akého auta odletel kamienok a preto sa dohodne s niekým, kto vezme vinu na seba?

Nemyslím si, že je to úplne jednoduché, keďže dnes jedným z atribútom cenotvorby je aj škodovosť klienta. Ak som danú škodu nespôsobil, a napriek tomu sa k tomu priznám, tak viem, že v ďalšom poistnom období mi bude navýšené poistné. Takže by som išiel sám proti sebe. Na druhej strane, ak tú škodu spôsobím, tak mi svedomie nedovolí, aby som to nepriznal.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Predpokladám, že autá spôsobujú škody na čelných sklách, približne rovnako ako je trhový podiel poisťovní, v ktorých majú PZP. Nebolo by preto jednoduchým riešením, ak by každá poisťovňa tieto škody preplácala svojim klientom? Nebolo by treba nič dokazovať. Poisťovne by ušetrili na šetrení, len by museli platiť čelné sklá.

Aktuálne nám „horia“ väčšie legislatívne témy, ktoré sa musia zakotviť. Hovorili sme o prípadoch, keď vodiči nemajú PZP. Ďalšou veľkou témou je transpozícia smernice MID, ktorá v mnohých veciach svet PZP zásadne zmení. A momentálne nemáme informácie o tom, kedy bude legislatívne schválená. Treťou veľkou témou je nemajetková ujma, pri ktorej by sme uvítali, ak by sa konečne zakotvila v občianskom zákonníku. Takže téma, o ktorej hovoríte, je určite dôležitá, ale ak si zoradíme priority, tak tieto tri problémy, ktoré som vymenoval, sú jednoznačne vyššie.

S pozostalými sa snažíme dohodnúť

Nemajetkovú ujmu dostávajú pozostalí po obetiach dopravných nehôd. V akej výške sa pohybujú náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktoré im priznávajú súdy?

To závisí od okolností každého jednotlivého prípadu. Súdna prax je ustálená a priemer sa pohybuje okolo 10-tisíc eur.

Takúto sumu dostávajú pozostalí bez ohľadu na to, aký vzťah mali k zosnulému? Či ide o dieťa, manžela alebo rodičov?

To sú práve tie okolnosti jednotlivých prípadov, o ktorých som hovoril. Zohľadňujú sa skutočnosti, či boli pozostalí priamymi účastníkmi nehody, aká je blízkosť daných osôb. Je tam viacero aspektov. Za poisťovne môžem povedať, že by sme boli veľmi radi, keby sa nemajetková ujma zakotvila v Občianskom zákonníku, pretože aktuálny stav prináša viacero aplikačných problémov. Súdy v posledných rokoch priznávajú náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Otázkou však je, komu vzniká nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch a v akej výške. Na tieto otázky nie je jednoduché odpovedať. Nie je možné mať exaktne kategoricky určené komu a v akej výške patrí nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, nakoľko každý prípad je potrebné posudzovať individuálne a zohľadňovať viaceré skutočnosti. My v Uniqe sa snažíme tieto témy riešiť s poškodenými v rámci mimosúdnej dohody.

Takže pozostalí sa nemusia vždy obracať na súd?

Posudzujeme to individuálne od prípadu k prípadu ale otvorene hovorím, že sa to snažíme v prvých krokoch vyriešiť mimosúdne. Tým, že v takýchto situáciách padlo viacero súdnych rozhodnutí, vieme vychádzať zo súdnej praxe a myslím si, že je to pre zákazníka a poisťovňu rýchlejšie.

Dá sa to vyriešiť nejakou tabuľkou, kde by bolo napísané, koľko má poisťovňa vyplatiť v prípade smrti manžela, dieťaťa či rodiča? Alebo sa to musí vždy stanovovať individuálne?

Máme na to atribúty, ktoré sme sa snažili zovšeobecniť na základe rozhodnutí súdov.

Dávajú súdy pri rozhodovaní o nemajetkovej ujme vždy za pravdu poškodenému, alebo evidujete aj prípady, keď nič nedostal?

Tendencia je náhradu priznávať. Ale súdy sú na to, aby rozhodovali spravodlivo a preto si musia prejsť celý spis a rozhodnúť na základe neho. Ale aj to dokazuje, že je absolútne nevyhnutná zmena všeobecných aj osobitných právnych predpisov a začlenenie tejto oblasti kompenzácie do právneho systému. V programovom vyhlásení sa so zmenami v Občianskom zákonníku počíta a dúfam, príde aj k zakotveniu nemajetkovej ujmy.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Pre vodičov elektrokolobežiek je zatiaľ najlepšie, ak majú poistenie domácnosti

Spomínali ste smernicu MID. Čo sa stane, ak ju parlament nestihne včas implementovať?

Smernica MID má tri dôležité body, ktoré by sa mali transponovať do našej legislatívy. Tým prvým sú vyššie limity na majetkovú, respektíve nemajetkovú ujmu. Druhým bodom je poisťovanie elektrických bicyklov a kolobežiek. Tretím bodom je online výmena dát. Táto smernica by mala byť transponovaná v novele zákona o PZP do 23. decembra. Nemáme momentálne informáciu, kedy sa tak naozaj stane. K onlinenizácii musí prebehnúť diskusia, aby sme si vyjasnili, čo to vôbec znamená. V Českej republike sa touto témou zaoberáme a implementujeme ju celý rok. Za asociáciu tu preto budeme žiadať odklad, lebo to nie je iba o tom, že musia byť pripravené poisťovne, ale musia byť pripravení aj externí partneri.

O akú onlinenizáciu pôjde?

Onlinenizácia znamená, že akonáhle uzatvoríte zmluvu a je jedno či cez web, makléra alebo u lízingovej spoločnosti, do centrálneho registra ide online informácia o tom, že máte poistenie.

Ide o register, ktorý bude mať poisťovňa, alebo poisťovne budú mať spoločný centrálny register?

Dúfam, že pôjde o centrálny register, do ktorého budú chodiť informácie z jednotlivých poisťovní.

Takže je to niečo, čo bude treba vytvoriť?

Tento centrálny register existuje, ale je potrebné naň vytvoriť online napojenie. Teraz sa dáta neposielajú online. Niektorí partneri fungujú s poisťovňou online, niektorí nie. Po novom všetky informácie budú musieť ísť do registra ihneď. To môže byť jedným z krokov, ako vyriešiť nepoistené vozidlá. Preto sa snažíme do tejto novely zákona dostať aj témy, o ktorých sme sa rozprávali. S tým súvisia aj elektrické bicykle a kolobežky. Najprv sa musí na základe zákona vymyslieť systém, ako vôbec budeme vedieť, či daná kolobežka alebo bicykel je poistený alebo nie je poistený.

Pri autách máme centrálny register, napriek tomu máme skoro deväť percent nepoistených áut. V prípade kolobežiek a bicyklov si ani netrúfnem povedať, o aké číslo by išlo. Takže zákon musí jasne zadefinovať, ako má byť označené elektrické vozidlo, aby sme vedeli, či je poistené alebo nie. Dovtedy bude pre klientov najlepšie, ak majú poistenie domácnosti. Ak máte dobré poistenie domácnosti, máte tam aj poistenie zodpovednosti a ak jazdíte na kolobežke alebo bicykli a niekomu spôsobíte nehodu, sú tieto škody kryté v rámci poistenia zodpovednosti.

Potrebujeme register, aby bolo jasné, ktoré elektrokolobežky musia mať poistenie

Ak sa zákon o PZP schváli, bude Uniqa predávať poistenie elektrokolobežiek?

Áno, ale je to predbežná otázka, pretože keď idete do nejakého biznisu, potrebujete vedieť, aké platia podmienky. Čiže my ho budeme ponúkať, sme univerzálna poisťovňa, ktorá chce kryť všetky hrozby. Ale potrebujeme mať k tomu všetky informácie.

Pýtať sa na cenu je preto asi predčasné.

V tejto chvíli áno. Záujem určite je, ale musíme vedieť viac.

S pozostalými po obetiach dopravných nehôd sa snažíme dohodnúť mimosúdne, vraví šéf poisťovne Uniqa
Foto Finsider: Martina Brunovská

Ak by aj teraz poslanci stihli túto novelu zákona schváliť, stihnete toto poistenie ponúknuť od prvého januára?

Bol by som rád, ak by transpozícia bola schválená, ale ako trh s tým nepočítame. Navyše jedna vec schválenie a druhá vec je účinnosť. Je možné, že tu bude odklad.

Viete, koľko je potencionálnych klientov na Slovensku, ktorí vlastnia elektrokolobežku alebo elektrobicykel?

Neexistuje žiaden register a preto je úplne kľúčové, aby vznikol. Keď odchádza kolobežka z obchodu a spĺňa parametre pre povinné poistenie, niekde musí byť informácia o tom, že táto kolobežka potrebuje PZP.

Náklady na škody pri majetku v posledných rokoch stúpali aj kvôli vysokej inflácii. Porastú preto ceny poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti?

Inflácia v poistení majetku sa odráža dvakrát. Na jednej strane sa prejavuje tým, že rastú ceny materiálu, ceny opráv a tým pádom je drahšia aj poistná udalosť. Ten druhý efekt inflácie je to, že sa zvyšuje hodnota majetku, respektíve poistná suma. Poisťovne sa pohybujú v konkurenčnom prostredí a teda musíme reagovať aj na inflačné tlaky. Nemusíme ísť ani ďaleko do histórie – na začiatku októbra nás asi všetkých prekvapilo zemetrasenie na východe Slovenska. Len u nás máme nahlásených takmer 1 200 udalostí a škody za 3,5 milióna eur. Som veľmi rád, že v rámci nového produktu, ktorý Uniqa má, je zemetrasenie kryté v rámci základného balíka poistenia nehnuteľnosti aj domácnosti bez ohľadu na jeho intenzitu a netreba ho nijak pripoisťovať. Znamená to, že každý klient, ktorý si uzavrel ktorýkoľvek balík poistenia domova v Uniqe, má kryté živelné riziká, medzi ktoré patrí aj zemetrasenie.

Zaznamenali ste pri žiadostiach o preplatenie škody po zemetrasení aj podvody?

Ľudia sú rôzni a nedá sa vylúčiť, že niektorí sa snažia využiť aj takúto situáciu, aby dostali od poisťovne peniaze. Počas zhoršujúcej sa ekonomickej situácie naozaj evidujeme celkovo nárast pokusov o poisťovací podvod. Niektorí občania, ktorí inak dodržiavajú zákony, vnímajú poistné podvody ako príležitosť na zlepšenie svojej situácie v trvalo sa zhoršujúcich podmienkach. Ukazuje sa, že v súčasnosti je aj menšia suma dostatočne atraktívna a to aj napriek potenciálnej konfrontácii so zákonom. Vzhľadom na hospodársky výhľad a projekciu inflácie v priebehu roka 2023 očakávame tento trend aj v tomto roku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: