Poistné zmluvy prehodnocovať minimálne v dvoch prípadoch. V momente relevantných zmien na strane klienta a v období pred výročím zmluvy. Tvrdí to partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš.


Podľa jeho slov sú zmeny na strane klienta napríklad výška príjmu, nové zamestnanie, narodenie dieťaťa, čerpanie úveru, rekonštrukcia nehnuteľnosti, nárast ceny nehnuteľnosti či amortizácia auta. Pred výročím zmluvy je zase vhodné prehodnotiť, či medzičasom na trh neprišiel produkt, ktorý efektívnejšie napĺňa potreby klientov. K výročiu je možné zmluvu vypovedať a zvoliť si bez sankcií inú ponuku.

„Napríklad havarijné poistenie na vozidlo možno vypovedať štandardne raz do roka, a to najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy. V prípade životného poistenia je situácia zložitejšia a mechanizmy rušenia zmlúv sa môžu líšiť,“ vysvetľuje M. Ďuriš.

Ako dodáva, poistenie, ktoré sa platí raz mesačne, možno zrušiť šesť týždňov pred každou platbou. Poistenie, ktoré je splatné v ročných intervaloch, sa dá zrušiť len k výročiu uzavretia zmluvy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)