Poisťovne zaznamenávajú rastúci počet poistných podvodov a to nielen pri poistení majetku ale aj v životnom poistení. Ľudia podľa poisťovní zvyknú fingovať smrť alebo úraz, ktorý sa nestal alebo bol umelo zveličený.


Poisťovniam pomáha v odhaľovaní podvodov špeciálny softvér. „Unikátny program dokáže upozorniť na to, že v danom prípade niečo nie je v poriadku. Pracuje totiž s databázou, v ktorej sú typické situácie, keď k poistným podvodom najčastejšie dochádza. A ak im nahlásený prípad zodpovedá, tak naň upozorní. Potom už celú záležitosť preberajú vyšetrovatelia škôd. Majú totiž veľa skúseností a dokážu si všimnúť aj drobnosť, na ktorú možno podvodník zabudol,“ vraví riaditeľ životného poistenia spoločnosti Youplus David Poes.

V prípade, že je nejaká poistná udalosť označená ako podozrivá a prešetruje sa, podľa Youplus sa vo viac ako 60 % preukáže, že ide o pokus o poistný podvod. „Pričítam to hlavne tomu, že poisťovne stále zdokonaľujú spôsoby a postupy, ako toto nekalé konanie odhaliť,“ povedal D. Poes.

Poisťovne majú k dispozícii aj programy, ktoré z klientovej reči zvládnu vyhodnotiť, či klame, alebo nie. Takýto program napríklad dokáže určiť, či klient pri oznámení určitej informácie znervóznie. Dôležitá je aj intonácia alebo pauzy v reči a mnoho ďalšieho. „Takisto môže byť pre poisťovne varovaním aj to, že si klient uzatvára životné poistenie vo viacerých poisťovniach naraz. Môže to napríklad znamenať, že už vie o nejakom zdravotnom probléme, ktorý však pri uzatváraní zmluvy úmyselne zatajil,“ vysvetľuje D. Poes. Dodáva, že aj v tomto prípade je dôležitá spolupráca medzi jednotlivými poisťovňami.

Poistné podvody môžu mať mnoho podôb. Môže ísť napríklad o uvedenie nepravdivých údajov alebo zamlčanie niektorých informácií pri uzavretí zmluvy alebo pri riešení poistnej udalosti. „Najčastejšie sa o poistnom podvode hovorí v prípade, keď klient nahlási poistnú udalosť, ktorá sa nestala alebo ktorú vyvolal úmyselne. Prípadne, keď sa snaží, aby mu poisťovňa vyplatila viac peňazí, než je skutočne vzniknutá škoda,“ hovorí právnička z poisťovne Youplus Lucie Urbanová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: