Záujem o úrazové poistenie sa v posledných rokoch zvyšuje. Ide o produkt, ktorý býva spravidla súčasťou rizikovej životnej poistky, ale na trhu sa predáva aj individuálne. Jeho úlohou je krytie finančných nákladov, ktoré môžu vzniknúť po úrazoch. Toto poistenie podľa odborníkov môže pomôcť najmä v prípadoch, keď po úraze zostanú trvalé následky a človek nemôže pracovať tam, kde predtým a príde o značnú časť príjmu. Úrazové poistenie kryje aj menšie úrazy, poisťovne vtedy preplácajú napríklad hospitalizáciu či denné odškodné.

Aj keď je možné uzatvoriť si ho individuálne alebo v rámci skupiny viacerých poistení, finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik tvrdí, že sa viac oplatí v rámci životnej poistky. Podľa jeho slov sa v praxi individuálne úrazové poistenie takmer vôbec nevyužíva. „Dôvodom je osempercentná daň z neživotného poistenia, ktorú by klient platil navyše. Ak klient uzavrie rizikové životné poistenie aspoň s minimálnym krytím rizika úmrtia a k nemu si uzavrie úrazové pripoistenie, ide o lacnejšie riešenie poistnej ochrany pre prípad úrazu,“ vysvetľuje analytik.

Úrazové poistenie samostatne spravidla kryje päť rizík. Ide o drobné úrazy, chirurgický zákrok, hospitalizáciu, denne odškodné za liečbu a trvalé následky v dôsledku úrazu. Prvé štyri riziká sú zamerané najmä na úrazy, ktoré sú bez trvalých následkov. Kryjú najmä dočasný výpadok zárobkov v čase, keď sa človek musí po úraze zotavovať niekoľko dní. Prepláca sa pobyt v nemocnici, potrebná operácia či denné odškodné. Každý úraz je pritom ohodnotený a podľa toho sa aj denné odškodné vypláca. Spravidla ide o percento z poistnej sumy.

„Pre skupinu ľudí s hraničným príjmom môže zníženie príjmu počas práceneschopnosti na niekoľko dní kvôli hospitalizácii alebo liečeniu úrazu predstavovať zásadný finančný problém. V takom prípade má zmysel poistne pokryť aj prvé štyri riziká. Pre ľudí, ktorých finančná situácia je slabá býva v praxi dôležité, aby dostali hoci len zopár stoviek eur ako poistné plnenie pri drobných úrazoch,“ hovorí M. Búlik.

Úrazové poistenie pri trvalých následkoch

Finančný analytik vysvetľuje, že pre istú časť populácie, ktorá je v lepšej finančnej situácii, je v úrazovom poistení kľúčové len riziko trvalých následkov úrazu. „Pri trvalých následkoch úrazu v priemere odporúčame, aby poistné plnenie predstavovalo 4,5-násobok ročného príjmu. Toto odporúčanie počíta s progresiou pri trvalých následkoch úrazu, keď pri poistnej sume 10-tisíc eur vie samotné plnenie narásť až na 100-tisíc eur,“ konkretizuje analytik. Poistenie s progresiou znamená, že poistenec môže získať plnenie aj viac ako sto percent z dojednanej poistnej sumy. Stáva sa to v prípade, keď má viac poškodení. Percentá sa vtedy spočítavajú. Podľa poisťovní nie sú takéto prípady ojedinelé.

Hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková vysvetľuje, že pri trvalých následkoch je poistným plnením suma, ktorej výška je toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov úrazu podľa tabuľky. Tie môžu mať poisťovne nastavené podľa vlastných pravidiel. „Maximálne ohodnotenie trvalých následkov jedného úrazu je 100 percent. Ak má poistený dojednané poistenie s progresiou, tak plnenie sa progresívne zvyšuje až do 500 percent,“ uvádza H. Kanderková. Celú poistnú sumu dostane poistenec len v prípade, že je úraz s trvalými následkami riadne zdokladovaný.

úrazové poistenie
Podľa štatistik niektorých poisťovní sa za posledné roky zvyšuje záujem o úrazové poistenie (Ilustračné foto: Depositphotos)

Rovnaká progresia v poistnej zmluve môže byť nastavená aj v poisťovni Kooperativa. „Ak sa klient pripoistil produktom trvalé následky úrazu s progresiou 500 percent, a dojednaná poistná suma predstavuje napríklad 40-tisíc eur, v prípade uznania stopercentného telesného poškodenia mu bude vyplatený päťnásobok dohodnutého poistného plnenia, čiže 200-tisíc eur. Všeobecne platí, že čím väčšie telesné poškodenie, tým vyšší nárok z progresie vzniká,“ vysvetľuje hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Plná poistná suma sa vypláca aj v prípade pripoistenia smrti následkom úrazu. Plnenie vtedy dostáva oprávnená osoba, ktorú si v zmluve určil klient. Rovnako môže dôjsť k vyplateniu plnej výšky poistnej sumy v prípadoch nevyhnutného liečenia úrazu, ak poisťovňa ohodnotí úraz podľa svojich tabuliek na sto percent.

Cena závisí od rôznych faktorov

Cena úrazového poistenia sa odvíja napríklad od druhu dojednaných krytí, výšky poistných súm, rizikovosti povolania, záujmovej činnosti, úrovne vykonávaného športu a podobne. V rámci životnej poistky môže byť úrazové poistenie pomerne lacné. M. Búlik ako príklad uvádza poistnú sumu na úrovni 7 714 eur a progresii napríklad 700 percent. Cena poistenia by vychádzala na štyri eurá mesačne. „Avšak v praxi na jednu zmluvu typicky pripadá viacero pripoistení, čo so sebou prináša zaujímavé zľavy. Po uplatnení spomínaných zliav by poistné v našom príklade v konkrétnej poisťovni pri tomto krytí vychádzalo na 1,40 eura mesačne,“ tvrdí analytik.

V Kooperative by napríklad pri 30-ročnom klientovi s voliteľnou dĺžkou poistenia a poistnou sumou 40-tisíc eur pri trvalých následkoch úrazu s progresiou 500 percent, stálo poistenie 8,80 eura mesačne. Pri krytí smrti následkom úrazu s poistnou sumou 100-tisíc eur klient mesačne platil 8,50 eura mesačne. Poistenie času nevyhnutného na liečenie úrazu pri poistnej sume 12-tisíc eur by stálo 8,64 eura mesačne.

Keď chce mať niekto v zmluve viacero rizík, bude cena o niečo vyššia. Allianz ako vzorový príklad uvádza ponuku úrazového poistenia s pripoistením trvalých následkov úrazu s progresiou, denného odškodného počas liečenia, denného odškodného pri pobyte v nemocnici a smrti a invalidity s uplatnením desaťpercentnej zľavy. Cena poistenia by v tomto prípade dosiahla úroveň 25,40 eura mesačne. Pri poistení trvalých následkov bola poistná suma 30-tisíc eur, pri smrti na úrovni 50-tisíc eur a pri invalidite 20-tisíc eur. Denné odškodné pri liečbe by bolo 15 eur a pri pobyte v nemocnici 20 eur.