Povinnosť odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, na takzvaný kurzarbeit, sa týka všetkých zamestnancov s uzatvorenou pracovnou zmluvou, čiže aj tých, ktorí dostávajú dôchodok. Upozornila na to Sociálna poisťovňa v tlačovej správe s tým, že sa na ňu s touto problematikou zamestnávatelia často obracajú.


Inak povedané, za zamestnanca, ktorý má priznaný starobný, predčasný starobný a invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek, firma platí poistné na kurzarbeit vo výške 0,5 percenta z vymeriavacieho základu. Za pracujúceho dôchodcu však zamestnávateľ neplatí poistenie v nezamestnanosti.

Pokiaľ má niekto u zamestnávateľa dva právne vzťahy, z ktorých platí poistné na sociálne poistenie, pričom jeden právny vzťah je napr. z titulu konateľa spoločnosti a druhý na základe pracovného pomeru, firma platí odvody na kurzarbeit za zamestnanca len z pracovného pomeru.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: