Sociálna poisťovňa prehodnocovala výpočet exekúcie z dôchodku. V augustových výplatných termínoch sa táto zmena dotkne viac ako 22-tisíc poberateľov dôchodkových dávok. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Poisťovňa prepočítavala exekučné zrážky v nadväznosti na zvýšenie životného minima od 1. júla tohto roka z dovtedajšej sumy 218,06 eura na 234,42 eura. Väčšine z nich Sociálna poisťovňa zníži sumu exekučnej zrážky, čo im zvýši dôchodok.


Zvýšenie životného minima znamená, že niektorým poberateľom dôchodkov s exekúciou sa zvýši suma dôchodku, ktorú po zrážke dostávajú zo Sociálnej poisťovne. Ide o približne 21 400 dôchodcov, ktorým poisťovňa exekučnú zrážku znížila. Pri zvýšení životného minima sa totiž zvyšuje minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní zrážok z dôchodku zostať.

Exekúcie z dôchodku sa zmenili od júla

O výške exekúcie rozhoduje stanovené percento zo životného minima. Ak ide o prednostnú pohľadávku, musí poberateľovi dôchodku od júla z penzie zostať sto percent sumy životného minima. To znamená, že mu zostane minimálne 234,42 eura mesačne. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku musí zostať aspoň 140 percent sumy životného minima. V tomto prípade ide o 328,18 eura mesačne.

Suma, ktorá musí penzistovi po exekúcii zostať, bude ešte vyššia v prípade, ak niekoho vyživuje. Minimálna suma dôchodku sa vtedy zvýši o ďalších 50 percent životného minima na jednu vyživovanú osobu. Ak pôjde o prednostnú pohľadávku, je to 117,21 eura mesačne. V praxi mu z dôchodku po zrážke prednostnej pohľadávky musí zostať 351,63 eura.

Ešte viac to bude pri takzvanej neprednostnej pohľadávke. Pri vyživovaní ďalšej osoby sa mu základ dôchodku, ktorý mu musí zostať, zvýši o ďalšiu polovicu zo 140 percent sumy životného minima na jednu vyživovanú osobu. To v zásade znamená, že po zrážke neprednostnej pohľadávky musí poberateľovi dôchodku zostať minimálne 492,27 eura mesačne.

„Zvýšenie minima, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní zrážok zostať, môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, kedy je dôchodok nižší ako minimum, ktoré mu musí zostať,“ informuje M. Kontúr. Pre dôchodcov, ktorým už Sociálna poisťovňa nebude uplatňovať exekučné zrážky z dôchodku, to ale neznamená, že by im exekúcia zanikla.

Koľko musí dôchodcovi s exekúciou zostať od júla 2022:

  • Pri prednostnej pohľadávke minimálne 234,42 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke minimálne 328,18 eura mesačne.
  • Pri prednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 351,63 eura mesačne.
  • Pri neprednostnej pohľadávke s jednou vyživovanou osobou minimálne 492,27 eura mesačne.
Výpočet exekúcie z dôchodku
Výpočet exekúcie z dôchodku sa od júla zmení. (ilustračné foto: Pexels)

Výpočet exekúcie z dôchodku

O týchto zmenách v exekúciách bude Sociálna poisťovňa aj tento rok informovať každého dotknutého poberateľa dôchodku písomnou informáciou. Podľa M. Kontúra dostanú túto informáciu dôchodcovia v priebehu augusta tohto roka a okrem iného bude obsahovať aj presný dátum, od ktorého im bude dôchodok prvýkrát vyplatený vo vyššej sume. Súčasťou informácie bude aj predpokladaný dátum ukončenia exekučných zrážok z dôchodku.

„Keďže dôchodky sa vyplácajú vopred, exekučné zrážky v novej sume je možné vykonať prvýkrát v auguste 2022. V tomto mesiaci dostanú poberatelia dôchodkov vyplatenú aj sumu dôchodku, ktorá im bola naviac zrazená v júli 2022,“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

Výpočet exekúcie z dôchodku už tradične závisí od toho, aká je samotná výška dôchodku a či ide o prednostnú či neprednostnú pohľadávku. Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody po ublížením na zdraví, dane, dlhy na odvodoch a podobne. Neprednostné pohľadávky tvoria napríklad tvoria napríklad splátky úverov.

Povedzme, že dôchodca má penziu na úrovni 700 eur mesačne a žije sám. Exekútor od neho ale vymáha dlh na splátkach úveru vo výške tisíc eur. Sociálna poisťovňa preto musí uplatňovať aj exekučné zrážky z dôchodku. Z jeho penzie najprv odpočíta chránenú sumu 328,18 eura, keďže splátka je neprednostná pohľadávka. Výsledok sa potom rozdelí na tretiny, z čoho len jedna môže ísť na exekúciu.

Dôchodcovi tak bude Sociálna poisťovňa v tomto prípade od júla strhávať z penzie zhruba 124 eur mesačne. Na účet mu teda bude chodiť približne 576 eur až dovtedy, kým cez exekučné zrážky celý svoj dlh nesplatí. Jeho júlový dôchodok ale bude vďaka rastu životného minima o necelých osem eur vyšší ako ten za jún tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: