Zvýšenie dôchodku v roku 2024 bude netradičné. Januárová valorizácia totiž poberateľov penzie rozdelí na dve skupiny. Jednu tvoria tí, ktorí už dôchodok poberajú alebo odídu do penzie ešte pred koncom tohto roka. V druhej skupine sa ocitnú ľudia, ktorým nárok na odchod do penzie vznikne až v budúcom roku. Rozdiel bude v tom, že súčasným penzistom sa dôchodok zvýši o menšie percento ako novopriznaným dôchodcom. Dôvodom je mimoriadna valorizácia, ktorú štát aktivoval v júli tohto roka. Podobné mimoriadne zvýšenie pritom môže nastať aj v budúcom roku.


Všetkým penzistom, ktorým vznikne nárok na odchod do dôchodku od januára budúceho roka, sa bude ich riadny dôchodok zvyšovať o 14,5 percenta. Sociálna poisťovňa im najprv vypočíta, na akú sumu majú nárok podľa počtu odpracovaných rokov, zaplatených odvodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Potom túto sumu ešte zvýši o percento valorizácie. Na druhej strane sú penzisti, ktorí už dôchodok poberajú alebo im naň vznikne nárok do konca tohto roka. V januári sa im penzie zvýšia o 3,6 percenta. Dôchodky už totiž mali zvýšené aj v lete.

Keďže penzie priznané do konca roka sa mimoriadne valorizujú o 10,6 percenta, januárová valorizácia len dorovná rozdiel medzi dôchodkom stanoveným mimoriadnou a riadnou valorizáciou. Na druhej strane, súčasným dôchodcom sa penzie tradične valorizovali aj v januári o 11,8 percenta. V budúcom roku sa môže mimoriadna valorizácia aktivovať opäť. Stane sa to vtedy, keď dôchodcovská inflácia stúpne o minimálne päť percent od posledného zvyšovania dôchodkov.

Zvýšenie dôchodku v roku 2024


Špecifické zvýšenie dôchodku v roku 2024 zapríčinila zmena zákona. Kvôli zdražovaniu sa do legislatívneho procesu dostal návrh na mimoriadnu valorizáciu. Keďže bola nakoniec uplatnená, musí sa súčasným penzistom odpočítať od tej januárovej. Okrem toho sa hľadalo riešenie na lepšie zvýšenie dôchodku. Uplatniť sa preto mala dôchodcovská inflácia za prvých šesť alebo deväť mesiacov tohto roka. Použilo sa percento, ktoré je vyššie. Podľa štatistikov bola dôchodcovská inflácia za prvých šesť mesiacov na úrovni 14,5 percenta a za deväť mesiacov 12,5 percenta.

Pre tých, ktorých zastihla mimoriadna valorizácia, platí pri tej januárovej vzorec, ktorý je uvedený v zákone. Na základe neho sa penzie zvýšia o 3,6 percenta. Ak napríklad dôchodca po júlovej valorizácii v súčasnosti poberá dôchodok na úrovni 500 eur, od januára sa mu penzia zvýši o 18 eur a po novom bude poberať 518 eur.

Zvýšenie dôchodku v roku 2024
Špecifické zvýšenie dôchodku v roku 2024 zapríčinila zmena legislatívy (Ilustračné foto: Depositphotos/zvýšenie dôchodku v roku 2024)

V prípade dôchodkov, ktoré budú priznané až od januára budúceho roka, platí valorizácia na úrovni 14,5 percenta. V praxi to platí pre tie dôchodkové dávky, pri ktorých nebola a ani nemohla byť uznaná mimoriadna valorizácia z júla. Keďže aj pri nich platí pravidlo, že o valorizovaní dôchodkov rozhodne výhodnejšie percento dôchodcovskej inflácie, budú sa zvyšovať o 14,5 percenta. Teda o dôchodcovskú infláciu za prvých šesť mesiacov tohto roka. Nové dôchodky už budú priznané v riadnej sume podľa výpočtu dôchodkovej dávky aj s pripočítaním valorizácie.

Dôchodková dávka bude vyplatená podľa toho, kedy penzistovi schvália a priznajú dôchodok. Sociálna poisťovňa má na to 60 dní od podania žiadosti. Ak teda niekto podá žiadosť hneď na začiatku roka, penziu by mal začať poberať najneskôr na začiatku marca. Platí tiež, že penzia sa vypláca spätne odo dňa podania žiadosti o dôchodok. Každý nový dôchodca dostane naraz valorizovanú dôchodkovú dávku aj za predošlé obdobie, počas ktorého čakal na schválenie penzie. Povedzme, že jeho zásluhový dôchodok má byť vo výške 400 eur. Spolu s valorizáciou bude dostávať 458 eur mesačne. Ak bude na poberanie čakať presne dva mesiace, na účet mu prvýkrát príde 1 374 eur. Potom už bude poberať 458 eur.

Mimoriadna valorizácia aj v budúcnosti

Od januára začne platiť aj ďalšia novinka v zákone. Dôchodcom štát zvýši penzie, ak sa bude opakovať vysoký rast inflácie. Štatistici budú od začiatku roka sledovať vývoj dôchodcovskej inflácie. Ak jej miera od poslednej valorizácie presiahne päť percent, rast budú oznamovať Sociálnej poisťovni. Štát potom mimoriadne zvýši penzie tri mesiace po oznámení Štatistického úradu SR. Dovtedy na to musí nájsť financie a na vyplácanie sa musí pripraviť aj Sociálna poisťovňa. Penzie sa potom zvýšia vždy o oznámenú mieru inflácie.

V praxi to môže vyzerať tak, že napríklad v máji budúceho roka štatistici oznámia, že od poslednej valorizácie, ktorá prebehne v januári, dôchodcovská inflácia dosiahne napríklad sedem percent. Tento parameter ukazuje, ako vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nakupovania. Mimoriadna valorizácia sa potom premietne do penzií až v septembrových výplatných termínoch dôchodkov. Štatistický úrad vyhodnocuje rast inflácie zhruba 15 dní po skončení sledovaného mesiaca. Penzie by v tomto prípade vzrástli o sedem percent.

Okrem zavedenia mimoriadneho zvýšenia sa zmení aj výpočet každoročnej valorizácie. Aj v tomto prípade sa sleduje dôchodcovská inflácia. Obdobie, počas ktorého sa posudzuje jej vývoj, sa predĺži z pôvodných prvých šiestich kalendárnych mesiacov roka na deväť. To znamená, že napríklad v roku 2025 sa penzie zvýšia o dôchodcovskú infláciu za prvých deväť mesiacov roka 2024. Zmena bola zdôvodnená tým, že medzi valorizovaním dôchodkov a sledovaným obdobím je veľký časový odstup. V rámci neho preto mohla inflácia stúpnuť viac a zvýšenie dôchodkov by neodrážalo reálne zdražovanie.

Nič sa nemení na tom, že sa zvyšujú starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o viac peňazí nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky. Sociálna poisťovňa dôchodcov o ich individuálnom zvýšení vždy informuje a potom dávku pošle v jej novej výške vo výplatnom termíne dôchodku.

Pozrite si, ako sa bude zvyšovať dôchodok priznaný do konca roka 2023. Pre konkrétnu sumu je potrebné kliknúť na tlačidlo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: