Zamestnanci, ktorí musia platiť exekúciu, dostanú vyššiu výplatu. Od júla sa totiž mení exekúcia zrážkami zo mzdy. Dôvodom je rast životného minima, ktoré je na exekučné zrážky priamo naviazané. Vďaka vyššiemu životnému minimu sa zvýši chránená suma, na ktorú exekútor nemôže siahnuť. Dlhy z výplaty na jeho príkaz musia zamestnancom strhávať firemní účtovníci. Zrážky sa strhávajú z čistej mzdy dlžníka. Keďže sa životné minimum mení od júla, vyššiu výplatu pracujúci dostanú až v auguste. Ľudia tak síce budú mať mesačne viac peňazí, ale svoj dlh budú splácať o niečo dlhšie.

V júli tohto roka sa suma životného minima zvýši o medziročný rast cien nízkopríjmových domácností za posledných dvanásť mesiacov. Podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli dosiahol úroveň 14,7 percenta. Suma životného minima tak vďaka tomu stúpne zo súčasných 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Podľa zákona ide o minimálnu mesačnú sumu, ktorá je potrebná na výdavky jednej osoby v hmotnej núdzi. Preto je zároveň v rôznych percentuálnych podobách chránená aj pred exekútormi.

Uplatňuje sa napríklad aj pre exekučné zrážky zo mzdy. Chránená čiastka pri takzvaných neprednostných pohľadávkach v rámci exekúcie, ktoré tvoria napríklad splátky úverov, je vo výške 140 percent životného minima. Ak ide o prednostnú pohľadávku, nepostihnuteľná suma tvorí sto percent sumy životného minima. Koľko peňazí po novom poputuje na splácanie dlhu záleží hlavne od výšky príjmu, vyživovaných osôb a samotného dlhu. Viac zostane hlavne tým, od ktorých exekútor vymáha neprednostné pohľadávky. Vtedy ide na splácanie dlhu menšia časť výplaty.

Exekúcia zrážkami zo mzdy

Až do konca júna platí, že keď sa pri neprednostných pohľadávkach uplatnia exekučné zrážky, každému dlžníkovi musí zostať minimálne 328,18 eura mesačne. Od júla chránená suma stúpne na úroveň 376,43 eura mesačne. Suma, na ktorú sa exekúcia zrážkami zo mzdy nevzťahuje, sa ešte zvýši o 25 percent z tejto sumy, ak dlžník niekoho vyživuje. Ide napríklad o deti, ale uplatňuje sa aj na manžela či manželku, ktorí majú príjem.

Keď sa uplatní exekúcia zrážkami zo mzdy pri prednostných pohľadávkach, dlžníkovi musí od júla zostať minimálne 268,88 eura mesačne. Suma sa teda v tomto prípade od júla zmení rovnako ako samotné životné minimum. Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody po ublížením na zdraví, dane, dlhy na odvodoch a podobne. Aj v tomto prípade sa suma zvyšuje o 25 percent pri vyživovaní ďalších osôb v domácnosti. Pri penzistoch je to o 50 percent.

exekúcia zrážkami zo mzdy
Od júla sa mení exekúcia zrážkami zo mzdy (Ilustračné foto: Depositphotos)

Pri exekúciách existuje aj hranica príjmu, nad ktorou môže zvyšok výplaty dlžníka exekútor zobrať bez obmedzenia. Od júla stúpne z úrovne 984,54 eura na 1 129,29 eura mesačne. Zostávajúca čiastka až do sumy 1 129,29 eura sa delí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných pohľadávkach idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi. Ale všetko nad sumou 1 129,29 eura môže od júla tohto roka exekútor dlžníkovi zobrať bez obmedzenia.

Ako sa od júla zmení výplata dlžníka

Pre zamestnanca, ktorý zarába napríklad minimálnu mzdu a vyživuje ešte manželku a dve deti, júlové zvýšenie znamená, že mu exekútor nemôže z výplaty zobrať nič. Jeho základná čistá minimálna mzda je totiž v súčasnosti na úrovni 568,97 eura mesačne, čo je takmer 90 eur pod chráneným limitom.

Povedzme, že zamestnanec zarába v čistom 700 eur mesačne, je slobodný a nemá ani deti. Exekútor od neho vymáha dlh na splátkach úveru vo výške tisíc eur. Uplatňuje sa tak na neho exekúcia zrážkami zo mzdy. Z jeho príjmu sa najprv odpočíta chránená suma 376,43 eura, keďže splátka je neprednostná pohľadávka. Výsledok sa potom rozdelí na tretiny, z čoho len jedna môže ísť na exekúciu.

Zamestnancovi bude firma v tomto prípade od júla strhávať z výplaty takmer 108 eur mesačne. Na účet mu teda bude chodiť niečo málo cez 592 eur až dovtedy, kým cez exekučné zrážky celý svoj dlh nesplatí. Jeho júlová výplata bude vďaka rastu životného minima o vyše 16 eur vyššia ako výplata za jún tohto roka.

Ako sa od júla zmení exekúcia zrážkami zo mzdy

Exekučné zrážky a mzdado 30. júna 2023od 1. júla 2023
Čistá mzda700 €700 €
Chránená suma328,18 €376,43 €
Chránená suma na ďalšie osoby00
Zrážka bez obmedzenia00
1/3 príjmu na neprednostnú pohľadávku123,94 €107,86 €
Zrážka zo mzdy123,94 €107,86 €
Výplata576,06 €592,14 €
Výpočet redakcie Finsider (exekúcia zrážkami zo mzdy)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: