Majiteľ rodinného domu si pri jeho kúpe musel uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti, pretože to vyžadovala banka, ktorá mu poskytla hypotéku. Keďže chcel chrániť aj vybavenie domu, uzatvoril si aj poistenie domácnosti. O podmienky poistenia sa veľmi nezaujímal. O niekoľko mesiacov neskôr bol s rodinou na dovolenke. Keď sa z nej vrátili, zistil, že ich niekto vykradol. Po privolaní polície začal majiteľ riešiť vlámanie aj s poisťovňou. Ukradnuté veci by mu totiž mala preplatiť. Pri likvidácii prišiel na to, že nesplnil stanovené podmienky poistenie. Pri jeho poistnej sume mal mať v dome aj elektronický alarm. Poisťovňa mu tak nemusí preplatiť celú škodu.

Podobná situácia nemusí byť výnimočná. Poistenie domácnosti síce chráni vybavenie domu, bytu či iných priestorov pri bývaní, ale poisťovne od majiteľov žiadajú aj istú formu zabezpečenia svojich vecí. Samotná definícia poistky totiž hovorí o nepredvídateľných udalostiach. Keď niekto napríklad nemá zamknutú pivnicu a zlodej mu z nej ukradne všetko, čo v nej bolo, istú časť viny nesie aj majiteľ. Každá poisťovňa na slovenskom trhu preto vo všeobecných poistných podmienkach presne stanovuje, aké zabezpečenie od svojich klientov vyžaduje.

„Vo všeobecnosti pri riziku krádeže vlámaním alebo lúpeži poisťovne trvajú na mechanickom zabezpečení vchodových dverí bezpečnostným zámkom odolným proti odvŕtaniu a rozlomeniu, plnou zárubňou odolnou voči roztiahnutiu a pevným krídlom dverí. Pri vyššej poistnej sume zvyčajne poisťovňa vyžaduje doplniť mechanické zabezpečenie aj elektronickým alarmom. Pri byte na prízemí alebo rodinnom dome sa vyžadujú aj bezpečnostné opatrenia okien, a to mrežami, bezpečnostným sklom, roletami alebo fóliami,“ vysvetľuje finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Majitelia (ne)musia splniť podmienky poistenia

Nie všetky poisťovne na trhu majiteľom predpisujú, ako by mala byť nehnuteľnosť zabezpečená. Napríklad poisťovňa Generali tvrdí, že klientom nepredpisuje, akú formu zabezpečenia majetku si majú zvoliť. Výber necháva na nich. „Povinnosťou každého klienta je však svoj majetok vhodne zabezpečiť pred zlodejmi, teda uzamknutím vchodových dverí a zatvorením okien,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Presnejšie podmienky poistenia vymenúva hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. Podľa jej slov musí byť budova pri poistení proti krádeži zabezpečená minimálne bežnými plnými dverami a uzamknutými zámkou s cylindrickou vložkou. „Dvere, okná na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť uzavreté z vnútornej strany uzatváracím mechanizmom tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez mechanického poškodenia či zničenia. priestory, ktoré tvoria príslušenstvo bytu ako garáž či vedľajšie stavby, musia byť uzamknuté zámkou s cylindrickou vložkou alebo bezpečnostnou visiacou zámkou. Steny, strop a podlahy budovy musia byť murované, drevené, plechové alebo z iného materiálu s rovnakou mechanickou odolnosťou. Veci na pozemku patriace k miestu poistenia musia byť zabezpečené oplotením a dvere a brány uzamknuté,“ konkretizuje H. Kanderková.

podmienky poistenia
Majitelia musia pri vlámaní splniť podmienky poistenia (Ilustračné foto Finsider: Mário Skyba)

Podobné podmienky poistenia vyžaduje aj poisťovňa Kooperativa. Pri vchodových dverách s preskleným otvorom napríklad platí, že musí mať bezpečnostné sklo, bezpečnostnú fóliu či funkčné mreže. „Čo sa týka mreží na oknách či dverách, tieto by mali byť kovové, uzamknuté bezpečnostným zámkom alebo bezpečnostným visiacim zámkom. Funkčné oplotenie nehnuteľnosti by malo mať výšku minimálne 1,6 metra, pričom všetky vstupné brány a dvere, ktoré sa nachádzajú v oplotení, musia byť riadne uzamykateľné,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Úroveň zabezpečenia podľa poistnej sumy

Poisťovne si úroveň zabezpečenia určujú podľa poistnej sumy. Vo všeobecnosti platí, že čím je vyššia, tým prísnejšie sa posudzujú bezpečnostné opatrenia.

Napríklad Allianz pri poistnej sume nad 17-tisíc eur vyžaduje, aby boli dvere zabezpečené proti vysadeniu a okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory do výšky troch metrov a menej nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené buď sklenenou výplňou, kovovou mrežou, či zvnútra uzatvárateľnou okenicou. „Ak je domácnosť poistená sumou nad 50-tisíc eur, miesto musí byť zabezpečené komplexnou obvodovou ochranou alebo priestorovou ochranou s elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s pripojením na pult centralizovanej ochrany,“ hovorí H. Kanderková. Pri vyššej sume tak majitelia musia mať alarm.

Iné podmienky poistenia sú v Uniqe. Takzvané elektronické zabezpečovacie systémy vyžaduje pri poistnej sume od 100-tisíc eur. Alarm musí byť s vývodom signálu na mobilný telefón minimálne dvoch osôb. Pri sume nad 200-tisíc eur musí byť alarm v dome či byte napojený na kontrolné a poplachové prijímacie centrum alebo pult centralizovanej ochrany. V slovenských podmienkach je to spravidla policajné oddelenie. Keď majú majitelia v dome aj cennosti a poistná suma je vyššia ako 20-tisíc eur, musia byť uložené v trezore. Uniqa v podmienkach uvádza aj bezpečnostnú triedu trezorov podľa poistnej sumy.

Keďže poisťovňa Generali hovorí, že nepredpisuje bezpečnostné podmienky poistenia, ľudí za ich dobrovoľnú vyššiu formu zabezpečenia odmeňuje. „Klientov, ktorí majú bezpečnostné dvere alebo ďalšie formy zvýšenej ochrany ako je bezpečnostný alarm alebo bezpečnostné rolety a podobne, odmeňujeme za ich zodpovedný prístup pri ochrane ich majetku plnením do vyšších poistných limitov. Takéto formy zabezpečenia však nie sú podmienkou pri vstupe do poistenia. To isté platí aj pre poistenie vecí vyššej hodnoty, ako sú napríklad šperky, drahokamy a drahé kovy. Pri dodatočnom zabezpečení cenností, napríklad uložením do trezoru, plníme do vyšších limitov než v prípade voľného uloženia v domácnosti,“ tvrdí K. Ondra.

Poisťovňa pri veciach vyššej hodnoty ako sú starožitnosti, umelecké a zbierkové predmety, ktoré nemôžu byť v trezore, odporúča využiť alarm a bezpečnostné dvere. Takéto dodatočné zabezpečovacie zariadenia nie sú podmienkou poistenia, ale v prípade krádeže vlámaním by v takom prípade by bolo plnenie do vyšších poistných limitov.