Takmer polovica slovenskej populácie v súčasnosti žije v panelákoch. Niektoré z nich boli postavené pred desiatkami rokov a v poslednom čase sa objavujú názory odborníkov, ktorí varujú pred ich končiacou životnosťou. Investičný odborník a ekonóm Vladimír Brůna označil byty v panelových domoch kvôli ich životnosti ako „časovanú bombu“. Keby sa niektoré z nich mali zbúrať, ľuďom by poistenie bytovky nepomohlo. Nekryje totiž situácie, kedy úrady nariadia povinné búranie stavby napríklad kvôli zlej statike. Jej poškodenie by museli spôsobiť okolnosti, ktoré sú dohodnuté v poistnej zmluve.

„Ak hovoríme o poistení nehnuteľnosti, to nijakým spôsobom nekryje plánované zbúranie bytového domu. Základom každého poistenia je finančná ochrana pred nečakanou udalosťou, v prípade bytového domu primárne živelnou udalosťou. Búranie z nariadenia úradov, napríklad kvôli vážnym statickým poruchám a potenciálnom ohrození obyvateľov na živote, je situácia, ktorá ide úplne mimo poistnej ochrany. Inak povedané, obyvatelia sa poistne nevedia chrániť pred situáciou, keď úrady nariadia povinné búranie stavby,“ vysvetľuje finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Podobný názor na poistenie bytovky pri jej búraní má aj riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor. Podľa jeho slov vo všeobecnosti platí, že ak by niekto rozhodol o tom, že bytový dom musí byť zbúraný, dôvodom na demoláciu by musel byť jej dezolátny a neudržiavaný stav. „Nehnuteľnosti v takomto stave sú z poistenia buď vylúčené, alebo by sa na nich nevzťahovala žiadna poistná udalosť. Prípadne by sa pri vzniknutej poistnej udalosti vychádzalo z aktuálnej hodnoty bytovky,“ tvrdí Š. Fajnor.

Poistenie bytovky má svoje limity

O tom, či poisťovňa niečo preplatí alebo nie, rozhoduje dôvod, pre ktorý by niekto rozhodol o demolácii bytovky. Ak nie je poškodená po poistnej udalosti a dôvodom je napríklad iba dlhoročné neudržovanie, poistenie to nekryje a prípadné plnenie sa zamietne. Napríklad poisťovňa Uniqa to má priamo vo výlukách. Ide o prípady poistných udalostí, kedy poisťovňa škodu nepreplatí. „Vo všeobecných výlukách v poistných podmienkach sú vylúčené deštrukcie a poškodenia majetku nariadením akejkoľvek vlády de jure alebo de facto, alebo akejkoľvek verejnej moci,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Samotné poistenie bytovky môže kryť jej búranie iba v prípade, že ju poškodí napríklad voda alebo iný živel. „V rámci poistenia bytového domu si je možné poistiť napríklad odpratávacie náklady na odstránenie stavby alebo stavebných súčastí, ak následkom náhodných živelných udalostí alebo vodovodných škôd dôjde k poškodeniu bytového domu do takej miery, že statik zhodnotí, že stavbu už nie je možné ďalej využívať a je potrebné jej zbúranie,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra. Vtedy sa búranie bytového domu, na ktoré sa uplatňuje poistenie bytovky, berie ako takzvaná totálna škoda.

poistenie bytovky
Platí poistenie bytovky aj v prípade, že ju zbúrajú? (Ilustračné foto: Depositphotos)

Keď sa búranie netýka náhodnej udalosti, majú ľudia ešte jednu možnosť. Ak by sa napríklad obyvatelia panelového domu ocitli v situácii, kedy by bola nariadená jeho demolácia, môže im pomôcť poistenie právnej ochrany. Ide o krytie, ktoré býva aj súčasťou poistenia nehnuteľnosti či domácnosti. Majitelia bytov majú v rámci neho k dispozícii napríklad právnikov, ktorí im vysvetlia, aké majú práva, ako sa v podobnej situácii zachovať a na čo majú nárok. S ich pomocou sa môžu napríklad obrátiť aj na súd a rozhodnutie o demolácii napadnúť žalobou.

Životnosť panelákov sa predlžuje rekonštrukciou

Životnosť bytových domov, ktoré boli postavené pred desiatkami rokov, sa v súčasnosti predlžuje ich rekonštrukciou. M. Búlik hovorí, že ide napríklad o zateplenie, opravu strechy a ďalšie opatrenia, ktoré zamedzia hrdzaveniu stavebného železa v paneloch. „To je podľa dostupných informácií primárny dôvod narušenia statiky a núteného búrania. Ak má dom v tomto čase dostatočnú poistnú ochranu proti živlom, dokážu obyvatelia rýchlo a bez problémov odstrániť škody spôsobené živlom, a tým zabránia skracovaniu životnosti stavby,“ uvádza finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko.

Petr Plichta, ktorý v 70. a 80. rokoch pôsobil ako vývojový pracovník pozemných stavieb, pre portál iDnes.cz povedal, že zateplením starších panelákov sa ich životnosť predlžuje aj o desiatky rokov. Bytovky, ktoré boli vyrobené z klasického betónu, môžu mať podľa neho pri dobrej údržbe a bežnom používaní životnosť 150 až 200 rokov. „Prvky ako okná, dvere, podlahy, vykurovanie, rozvody vody, elektroinštalácie či výťahy ju majú nižšie, môže sa pohybovať od desiatich do osemdesiatich rokov,“ povedal v rozhovore pre portál.

Poisťovne navyše riešia stav nehnuteľnosti už pred uzatvorením zmluvy. K. Ondra tvrdí, že skúmajú všetky náležitosti vyplývajúce z legislatívy, požiarno-poplachové smernice a podobne. Zároveň musí byť bytový dom riadne udržiavaný a využívaný v súlade s legislatívou. Keď si teda niekto v súčasnosti kúpi byt v starom paneláku, ktorý je už v zlom stave, môže mať problémy aj s uzatvorením poistky. Podľa hovorkyne to platí hlavne v prípade, ak odborník zhodnotí, že stavba nie je v dobrom technickom stave a je potrebné ju zbúrať.