Poistný trh na Slovensku zažil v posledných dvoch rokoch zásadné zmeny. Národná banka Slovenska (NBS) v Správe o finančnej stabilite hovorí konkrétne o dvoch trendoch s dosahom na jeho štruktúru. Prvým je zlučovanie poisťovní, tým druhým transformácia domácich poisťovní na pobočky z iných členských štátov.

Podľa správy od NBS sa vlani oba trendy prehĺbili. „Výsledkom bude zníženie počtu domácich poisťovní na desať s odhadovaným podielom na predpísanom poistnom medzi 59 percent až 63 percent,“ píše centrálna banka. Zvyšok trhu budú obsluhovať pobočky z iných členských štátov.

Regulátor ale upozorňuje, že tie budú len v obmedzenej miere podliehať jej dohľadu. Nad pobočkami z iných členských štátov totiž vykonáva len takzvaný nefinančný dohľad. Inak povedané, kontroluje poistné produkty predávané slovenským klientom a likvidáciu poistných udalostí.

Ak sa ale poisťovňa z iného členského štátu dostane do problémov, zodpovedá za ňu regulátor v domovskej krajine a podlieha jej pravidlám. Slovenskí klienti vtedy môžu mať napríklad problémy s komunikáciou so zahraničím. To sa už v minulosti aj stalo.

Poistný trh na Slovensku a dohľad

Slovenský regulátor poukázal na tri veľké udalosti na poistnom trhu, ktoré sa odohrali v minulom roku. V prvom rade ide o zlúčenie poisťovne Union a Poštovej poisťovne. „Riziko zvyšovania koncentrácie trhu sa však zmiernilo vznikom jednej novej životnej poisťovne Partners,“ hovorí o dôsledkoch druhej udalosti NBS.

Čo sa týka rizika menšieho dohľadu v oblasti transformácie domácich poisťovní na pobočky z iných členských štátov, vlani išlo až o dva prípady. Tento krok spravili poisťovne Generali a Uniqa, na čo ako prvý upozornil portál Finsider. Obe budú pôsobiť ako pobočky českých poisťovní.

Odborníci sa v tomto smere zhodujú, že pre klientov pohyby na poistnom trhu nemusia predstavovať výraznejší problém. Ako vysvetľuje riaditeľ neživotného poistenia z Finportalu Peter Jurecký, poisťovatelia sa na globálnej úrovni snažia optimalizovať svoje aktivity, čo vedie k predajom a akvizíciám menších poisťovní väčšími a zároveň optimalizácií a zjednocovaniu interných procesov v rámci regiónu.

To napríklad v prostredí českého a slovenského trhu, ktorý je dosť malý, vedie ku vzniku pobočiek s jednotným riadením, produktmi, IT systémami, procesmi a podobne,“ hovorí P. Jurecký s tým, že klient by tieto organizačné zmeny na „99 percent nemal pocítiť, skôr ide o veci na pozadí poisťovne“.

Riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš tiež pripomína, že existuje jednotná európska legislatíva, ktorá je dostatočne striktná, ak ide o krajiny Európskej únie (EÚ).

Poistný trh na SLovensku
Poistný trh na Slovensku zažil v posledných rokoch zásadné zmeny. (Ilustračné foto: Freepik)

Ponaučenie z minulosti

P. Jurecký spolu s finančným analytikom z OVB Allfinanz Slovensko Mariánom Búlikom pripomínajú nedávnu negatívnu skúsenosť pôsobenia pobočky poisťovne na Slovensku. Tento prípad sa udial pred pár rokmi v prípade poisťovne Astra s rumunskou licenciou. Dôvodom problémov bola agresívna finančná politika a ceny pod hranicou tých, ktoré ponúkala konkurencia. Tie poisťovňa nakoniec neustála a musela na Slovensku ukončiť svoju činnosť.

„Slovenskí motoristi mali problém v prípade, že ako poškodení žiadali úhradu škody spôsobenej ich poistencom. Situácia sa riešila z rumunského garančného fondu, čo trvalo výrazne dlhšie ako riešenie rovnakej situácie pri subjekte so slovenskou poistnou licenciou. Nakoniec však nikto nebol zásadne poškodený a pohľadávky boli postupne urovnané,“ pripomína M. Búlik.

Odborníci sa zhodujú aj v tom, že skôr ako odchod poisťovní môže byť vo všeobecnosti problémom skôr slabnúca konkurencia na slovenskom trhu. Tým, že sa napríklad poisťovne spájajú do veľkých celkov, sa znižuje celkový počet poisťovní a klesá konkurencia v jednotlivých oblastiach. Následkom toho môže byť postupné zhoršovanie podmienok pre klientov napríklad v cene.

Desať poisťovní so slovenskou licenciou

Jedným z dôvodov transformácie poisťovne na pobočku z členskej krajiny je aj šetrenie. Priznáva to aj hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová. Podľa jej slov sú ale priame úspory nákladov rádovo len jednotky percent. V prípade transformácie poisťovne Uniqa na pobočku z inej členskej krajiny bolo podľa B. Lipšicovej dôvodov viacero.

„Išlo o špecifickú situáciu, kedy sme sa po akvizícii skupiny Axa rozhodovali, ako čo najefektívnejšie nastaviť cieľovú štruktúru. Po zvážení všetkých relevantných okolností sme sa rozhodli využiť výhodu úzkej spolupráce medzi českým a slovenským trhom, kde naša regionálna blízkosť a previazanosť tém dáva zmysel riešiť agendy koordinovane,“ vysvetľuje s tým, že z pohľadu požiadaviek na kapitál je to efektívne riešenie a vo väčšom regióne tak poisťovňa dosahuje vyššie diverzifikačné efekty.

Po prechode poisťovne Uniqa a Generali na pobočky poisťovne z iného členského štátu tak zostane na trhu celkovo desať poisťovní so slovenskou licenciou. Portál Finsider tie najväčšie z nich oslovil s tým, či sa v blízkej budúcnosti chystajú na akvizíciu alebo prechod na pobočku poisťovne zo zahraničia.

Na otázky odpovedala len poisťovňa Wüstenrot , ktorá v dohľadnom období neplánuje zásadné zmeny.